Jak funguje inflace?

Americká banka Bank of America sestavuje pravidelně průzkum mezi 200 institucionálními správci aktiv po celém světě (především fond manažery, hedge fond manažery), v němž mimo jiné zkoumá, jaká témata považují za...