Více než 85 % fondů v Evropě nedokáže překonat index!

Včera jsme se společně podívali na dlouhodobé výkonnosti aktivně řízených akciových a dluhopisových fondů v USA (zde). Dnes se zaměříme na akciové fondy v Evropě denominované v eurech či v lokální měně. Zdrojem dat je opět zpráva společnosti S&P Dow Jones Indices, tentokráte však SPIVA Europe Scorecard za rok 2017.

Většina aktivně řízených fondů nedokáže překonat index

Z grafu níže je zřejmé, že z 16 vybraných kategorií fondů překonal index v pětiletém období většinu z nich, s výjimkou fondů v Itálii a Dánsku, kde překonal výkonnost pouhých 42,3 % resp. 29,4 % z nich. Nejhůře si vedly fondy zaměřené na akcie v USA, kde index překonal svou výkonností 95,9 % všech aktivně řízených fondů. Nejlépe si vedly fondy zaměřené na již zmíněnou Itálii a Dánsko.

Procento akciovych fondu v Evrope neprekonavajici index 5let

Při pohledu na výkonnost v desetiletém období se situace podstatně zhoršila. Většina fondů ve všech 16 kategoriích nedokázala překonat svou výkonností srovnávací benchmark/index. Nejhůře si vedly fondy zaměřené na globální akcie a akcie v USA, kde pouhé 1,2 % (resp. 2,2 %) aktivně řízených fondů dokázalo překonat srovnávací index. Nejvyšší úspěšnosti dosáhly fondy zaměřené na akcie severských zemí, Itálie a Švýcarska.

Procento akciovych fondu v Evrope neprekonavajici index 10let

Životnost fondů v desetiletém horizontu

Graf níže zachycuje životnost jednotlivých fondů v desetiletém horizontu. Největší procento zaniklých či sloučených fondů je v Nizozemí (81,8 %) a v Itálii (65,9 %), nejméně naopak v Dánsku (31,4 %) a v Polsku (10,4 %).

Procento zaniklych fondu v Evrope 10let

Kompletní report se všemi údaji naleznete zde.