Kopírování Buffettova portfolia by se v minulosti štědře vyplatilo

Co stojí za investičním úspěchem Warrena Buffetta a jak se jeho portfolio liší od jiných fondů? Je možné svými investičními dovednostmi porazit akademickou teorii o efektivních trzích? A co by se stalo, kdybychom v minulosti jednoduše kopírovali Buffettovo investiční portfolio? Jaké výkonnosti bychom dosáhli? Na tyto a jiné otázky hledali ve své studii „Imitation is the Sincerest Form of Flattery: Warren Buffett and Berkshire Hathaway“ z roku 2008 odpověď Gerald S. Martin a John Puthenpurackal.

Závěry studie o Warrenu Buffettovi

Studie zkoumala výkonnost portfolia Berkshire Hathaway v letech 1976 až 2006 a snažila se přijít na vysvětlení jeho výjimečné výkonnosti. Zjistila, že navzdory populární představě o tom, že Buffett nakupuje tradiční value akcie, se ve zkoumaném období zaměřoval spíše na akcie velkých firem, jejichž růstový potenciál byl trhem podhodnocován. Ve zkoumaném období překonal Buffett svou výkonností americký akciový index S&P 500 v průměru o 11,14 %, a to ve 27 z 31 let. Výše nadvýnosu a počet let překonávání indexu je natolik významný, že je ze statistického hlediska velmi nepravděpodobné, že by byla pouhým dílem náhody, jak se nás snaží přesvědčit akademická teorie efektivních trhů. Studie dále zjistila, že portfolio Berkshire Hathaway bylo typicky velmi koncentrované, přičemž 5 největších pozic představovalo přibližně 73 % celého portfolia.

V neposlední řadě se autoři zaměřili na otázku případného kopírování nákupů Warrena Buffetta. Zjistili, že hypotetické portfolio, které by kopírovalo nákupy Berkshire Hathaway, a to vždy na začátku následujícího měsíce po tom, co je Buffett veřejně oznámil, by překonalo v průměru výkonnost S&P 500 o vynikajících 10,75 %.

Kompletní studii naleznete zde


Tip:

  • Kdo je Warren Buffett? Naleznete v rubrice Value investoři- Kdo je kdo?
  • Odkaz na stránky Berkshire Hathaway je zde.
  • Přehled investic Warrena Buffetta do veřejně obchodovaných společností naleznete v dopise akcionářům nebo na stránkách zde.