Více než 83 % aktivně řízených akciových fondů v USA nedokáže překonat index!

Společnost S&P Dow Jones Indices zveřejnila svou pravidelnou zprávu SPIVA U.S. Scorecard za rok 2017, která odhalila, že více než 83,7 % všech akciových fondů v USA nedokáže v 15-letém horizontu překonat akciový index, s nímž jsou porovnávány. Výsledky jsou další vodou na mlýn zastáncům indexového investování prostřednictvím nízkonákladových ETF, které v posledních letech získalo neuvěřitelnou (až nezdravou) popularitu mezi retailovými i institucionálními investory.

Většina aktivně řízených fondů nedokáže překonat index

Z grafu níže je zřejmé, že většina aktivně řízených akciových fondů zaměřených na akcie v USA není schopna překonávat akciový index (zde S&P 1500). V průběhu uplynulých 17 let dokázalo více než 50 % fondů překonat index pouze v 6 letech. V roce 2011 a 2014 překonalo index pouhých 15,4 % (resp. 13,1 %) aktivně řízených fondů. Nejúspěšnějším rokem se naopak stal rok 2009, kdy dokázalo 59,3 % fondů překonat index.

Procento akciovych fondu prekonavajicich index

Čím delší investiční horizont, tím horší výsledky

Pokud se podíváme za krátkodobý horizont jednoho roku, potom zjistíme, že s přibývajícím časem se výsledky aktivně řízených fondů čím dál více zhoršují. Pro větší pestrost jsou v grafech níže uvedeny nejen fondy zaměřené na US akcie, ale i americké fondy zaměřené na akcie mimo USA, na rozvíjející se země a na globální akcie. Dále je zde uvedeno členění fondů z hlediska velikosti firem, které nakupují do svých portfolií (large-cap, mid-cap, small-cap).

Grafy zachycují procento fondů, jejichž výkonnost byla překonána akciových indexem. V případě fondů zaměřených na americké akcie není v průběhu pěti let schopno překonat index více než 84 % fondů. „Nejlépe“ si vedou fondy zaměřené na akcie mimo USA, kde je 29,1 % fondů schopno překonat index (70,9 % nepřekoná index).

Procento akciovych fondu neprekonavajicich index 5let

V desetiletém horizontu se situace zhorší. Fondy zaměřené na akcie z USA jsou stále nejhorší, fondy zaměřené na akcie mimo USA „nejlepší“.

Procento akciovych fondu neprekonavajicich index 10let

V patnáctiletém horizontu je výkonnost indexů naprosto drtivá. Většina fondů svou výkonností za výnosy indexů zaostává. Více než 94 % fondů zaměřených na akcie rozvíjejících se zemí nedokáže překonat výkonnost indexu.

Procento akciovych fondu neprekonavajicich index 15let

Jak si vedou jednotlivé investiční styly? Value vítězí!

Při rozdělení fondů do 3 základních investičních stylů (growth – růstové akcie, core – smíšené akcie, value – value akcie) vyhrává ve všech investičních horizontech value styl. V případě value fondů je největší procentuální množství z nich schopno překonávat srovnávací index.

Procento akciovych stylu neprekonavajicich index 15let

Více než polovina fondů zanikne do 15 let

Graf níže zachycuje životnost jednotlivých fondů v USA. V průměru 58,5 % všech akciových fondů v USA zanikne do 15 let (buď z důvodu likvidace, nebo sloučením s jiným fondem). Nejhůře si vedou fondy zaměřené na akcie firem bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci (tedy nakupující large-cap, mid-cap i small-cap). Více než 68 % těchto fondů zanikne do 15 let. Nejlépe si vedou fondy zaměřené na nemovitosti.

Procento zaniklych fondu 15let

Smutný příběh dluhopisových fondů

Při pohledu na tabulku dluhopisových fondů zjistíme, že jsou na tom ještě hůře než fondy akciové. Při pohledu na 15letý investiční horizont je zjevné, že index poráží 98 % aktivně řízených fondů zaměřených na dlouhodobé státní dluhopisy, 97,7 % se zaměřením na dlouhodobé korporátní dluhopisy v investičním stupni, 98,2 % fondů se zaměřením na high yield dluhopisy. Nejlépe si vedou americké dluhopisové fondy zaměřené na globální dluhopisy, kde index překoná „pouhých“ 69,4 % z nich.

Procento dluhopisovych fondu neprekonavajicich index 15let

Kompletní report se všemi údaji naleznete zde.