Věříte predikcím analytiků? Možná je na čase sundat růžové brýle.

Při rozhodování o investicích zařazuje řada investorů do svého rozhodovacího procesu predikce analytiků. Četné studie nám nicméně ukazují, že jejich přidaná hodnota je diskutabilní (více v článku Analytici a jejich predikce – chroničtí optimisté s vysokou chybovostí odhadů a Akcioví analytici trpí sklonem k přehnanému optimismu). Akcioví analytici totiž trpí přehnaným sklonem k optimismu a jen velmi pomalu revidují vlastní předpovědi v závislosti na nových skutečnostech. Tomuto problému se rozhodli věnovat i ve Verdad Advisers.

Kompletní článek naleznete ZDE.  

Pro svůj výzkum použili databázi US akcií za období 1997-2021. Měřili mediánové odhady růstu tržeb, EBITDA, EBIT a EBT analytiků pro následující 2 a 3 roky. Výsledky následně porovnali se skutečnými hodnotami. Výsledky potvrdily závěry předchozích studií. Odhady analytiků jsou přehnaně optimistické. Zatímco na úrovni tržeb byly odhady relativně blízko skutečným výsledkům, na úrovni zisků (měřeno EBT – zisky před zdaněním) byla kumulativní chyba již značná. Čím delší byla navíc predikce, tím větší byla kumulativní chyba.

Kumulativní chybovost byla větší u rychle rostoucích společností, a to na úrovni tržeb i zisků. Naopak u stagnujících či mírně rostoucích firem byly predikce analytiků přesnější.

Další zajímavá zjištění a statistiky naleznete v článku.

Tabulka 1: Odhady analytiků vs. skutečný růst (1997 – 2021)

Odhady analytiku vs skutecnost