Analytici a jejich predikce – chroničtí optimisté s vysokou chybovostí odhadů

Při rozhodování o investicích zařazuje řada investorů do svého rozhodovacího procesu predikce analytiků. Historické studie nám však ukazují, že jejich přidaná hodnota je diskutabilní. V minulém roce jsme v článku „Akcioví analytici trpí sklonem k přehnanému optimismu“ rozebrali výsledky studie společnosti McKinsey s názvem „Equity analysts: Still too bullish“, v níž autoři dospěli k závěru, že akcioví analytici trpí přehnaným sklonem k optimismu, velmi pomalu revidují vlastní předpovědí v závislosti na nových skutečnostech a mají sklon k chronicky nepřesným odhadům v dobách klesajícího ekonomického růstu. Autoři zkoumali predikce analytiků v období od roku 1985 do roku 2009 a zjistili, že odhady počítaly v průměru s růstem zisků o 10-12 % ročně, přičemž skutečný růst se pohyboval na úrovni pouhých 6 %. Predikce překonávaly skutečně dosažené hodnoty o neuvěřitelných 100 %!

Analytici a jejich předpovědi budoucího vývoje akciových indexů

Dnes doplníme výše uvedenou studii o další dva velmi zajímavé grafy z dílny StarCapital. První graf a doplňující tabulku naleznete ZDE.

Každý rok v prosinci zveřejňují analytici bankovních domů po celém světě své odhady cílových cen akciových indexů na konci roku příštího. Ve StarCapital dospěli k závěru, že predikce analytiků nepředpovídají budoucnost o nic lépe, než pouhé naivní predikce. Zaměřili se na výkonnost německého akciového indexu DAX a na odhady analytiků v jednotlivých letech (viz graf níže). Data neukázala žádnou významnou statistickou závislost mezi předpovídanou a skutečnou výkonností. Naivní předpověď předpokládající lineární růst akcií ve výši 9 % ročně by vedla ke stejné chybě v odhadech, jaká byla v případě analytiků (cca 18 %).  

StarCapital konstatují, že z jejich pohledu je předpovídání krátkodobých výnosů nemožné.

Odhady analytiku cilove ceny DAX

Odhady zisků na akcii jsou spojeny s velkou chybovostí

Druhý graf znázorňuje schopnost analytiků předpovídat budoucí zisky firem. Graf navazuje na studii Davida Dremana, který zkoumal v sedmdesátých a osmdesátých letech cca 500 000 odhadů zisků analytiků, které reportovali tři měsíce před skutečně zveřejněnými výsledky. Vše zkoumal na vzorku 1 500 veřejně obchodovaných amerických společností. Dospěl k závěru, že chybovost odhadů zisků se pohybovala na úrovni 44 %.

StarCapital upozorňují, že navzdory všeobecnému přesvědčení, že technologický pokrok chybovost snížil, je pravda trochu odlišná. V roce 2008 navázali na Dremanovu studii a potvrdili její výsledky na podstatně větším vzorku zkoumání. Analyzovali 1,7 milionu odhadů zisků 12 měsíců před publikováním skutečných výsledků, a to od roku 1973 do roku 2008. Zjistili, že se průměrná chybovost pohybovala na úrovni 33 % (graf a závěry ZDE).

Varují, že při oceňování společností bychom proto neměli příliš důvěřovat predikcím zisků analytiků. Z dat vyplývá, že neumějí příliš dobře predikovat budoucí zisky jednotlivých společností. Obzvláště nebezpečná může být tato kombinace ve spojení s modely diskontovaného cash flow.

Odhady analytiku zisky na akcii