Akcioví analytici trpí sklonem k přehnanému optimismu

Před jakoukoliv investicí čeká každého zodpovědného value investora domácí úkol! Na základě vlastní fundamentální analýzy musí stanovit konzervativní odhad rozmezí vnitřní hodnoty akcie. Ten následně srovná s aktuální tržní cenou, za níž se akcie obchoduje na burze. Leží-li cena výrazně pod odhadem vnitřní hodnoty, je akcie podhodnocená a je vhodným kandidátem k nákupu. V opačném případě akcii nekupuje.

Jedná se přirozeně o časově náročný a mnohdy i obtížný úkol, který není řada investorů ochotna podstoupit. Mnozí proto začnou brzy hledat různé zkratky či zjednodušení. Tito investoři pak často podlehnou vábení technické analýzy, různým „zaručeným“ obchodním systémům, spekulacím na základě horkých tipů či jiným praktikám, které nemají příliš společného se skutečným investováním. Jakékoliv zkratky se však dříve či později ukáží být zpravidla velmi drahou zkušeností.

Čas od času hledají drobné zkratky i disciplinovanější value investoři, kteří jsou věrní fundamentální analýze. V rámci snah o zefektivnění investičního procesu začnou například při stanovování vnitřní hodnoty a sběru informací o zkoumané společnosti využívat externích analýz. Na tom není ve své podstatě nic špatného, pokud byl důkladně prověřen zdroj informací, jejich kvalita a pokud tyto materiály slouží pouze jako podpůrný zdroj dat pro jejich vlastní odhady a výpočty.

Začne-li se však value investor nekriticky spoléhat výhradně na závěry (případně 6 až 12 měsíční cílové ceny) externích analytiků, může dříve či později šeredně splakat nad výdělkem. Obzvláště, jedná-li se o tzv. sell-side analytiky.

Přehnaný optimismus akciových analytiků

Podívejme se například na studii společnosti McKinsey s názvem „Equity analysts: Still too bullish“. Marc Goedhart, Rishi Raj a Abhishek Saxena ve své studii dokázali permanentní přehnaný optimismus akciových analytiků, jejich velmi pomalé revize vlastních předpovědí v závislosti na nových skutečnostech a sklon k chronicky nepřesným odhadům v dobách klesajícího ekonomického růstu.

Autoři zkoumali predikce analytiků v období od roku 1985 do roku 2009 a zjistili, že odhady počítaly v průměru s růstem zisků o 10-12 % ročně, přičemž skutečný růst se pohyboval na úrovni pouhých 6 %. Predikce překonávaly skutečně dosažené hodnoty o neuvěřitelných 100 %! Ve sledovaném období překonal skutečný růst odhady analytiků pouze ve dvou letech. Aktuálně provedené studie sahající do roku 2014 předchozí závěry potvrdily.

Kompletní studii naleznete ZDE.

Za pozornost stojí obzvláště graf (Exhibit 1: With few exceptions, aggregate earnings forecasts exceed realized earnings per share.), který ukazuje vývoj odhadů zisků analytiků v průběhu daného roku a nakonec i skutečné zisky daného roku. Rozdíl je do očí bijící.

Závěr pro value investora

Vždy spoléhejme primárně na své vlastní výpočty a nevyhýbejme se svému domácímu úkolu! Analýzy externích analytiků lze využít jako podpůrný zdroj informací, avšak vždy s patřičnou dávkou skepse, obzvláště jedná-li se o odhady zisků či cílových cen pro nejbližších 6-12 měsíců ze strany sell-side.