Sedmiletý odhad očekávaných výnosů akcií, dluhopisů a hotovosti

Investiční společnost GMO, jejíž investiční strategie je postavena na základech value investování a na myšlence, že se vše dříve či později vrací ke svým dlouhodobým průměrům, aktualizovala svůj odhad sedmiletých výnosů vybraných tříd aktiv.

Sedmiletý odhad očekávaných výnosů

GMO na základě studia historie dovodila, že se jednotlivé třídy aktiv mají tendence vracet ke svým dlouhodobým průměrům přibližně v sedmiletém období. Na svých stránkách pravidelně aktualizuje své odhady reálných výnosů jednotlivých tříd aktiv (nominální výnos po odečtení průměrné 15leté inflace v USA – nyní 2,2 %). Aktuální čísla nevypadají příliš pozitivně.

Nejvýnosnější třídou aktiv by měly být dle odhadů GMO akcie rozvíjejících se zemí s 2,9 % reálným výnosem (5,1 % nominálním). Na druhém místě jsou dluhopisy rozvíjejících se zemí (2,5 %), na třetím poměrně překvapivě US hotovost (0,9 %). Nejhůře by si naopak měly vést americké akcie s velkou tržní kapitalizací (-5,2 %) a US akcie kvalitních firem (-5,0 %).

Odhad sedmiletych vynosu vybranych trid aktiv 092018

Závěr pro investory

S jistotou se dá říci, že se GMO ve všech svých odhadech netrefí. V některých případech mohou být rozdíly mezi odhadovanou a skutečnou výkonností poměrně velké. I přesto má však graf pro investory jistou vypovídací hodnotu. Výše uvedené údaje nám sice neřeknou přesnou adresu, ale minimálně nám pomohou určit světovou stranu a PSČ.

Jaké závěry lze tedy z grafu dovodit? S největší pravděpodobností nás čeká období podprůměrných výnosů. Měli bychom si tedy rozmyslet, zda se chceme v současném prostředí raději soustředit na obranu (defenzivní investiční strategie) či útok (agresivní investiční strategie). Pokud se predikce GMO naplní, a to alespoň s přesností +/- 3 %, tak bychom měli velmi dobře zvážit, zda je nyní nejvhodnější čas k nákupu široce diverzifikovaných indexů nebo zda raději nehledat investiční příležitosti na úrovni jednotlivých titulů.

Pokud jsme však disciplinovaní příznivci value investování, máme dlouhý investiční horizont (alespoň 10 let), vybíráme akcie způsobem bottom-up, a jsme stále schopni najít dostatečně atraktivní investiční příležitosti, potom můžeme výše uvedený graf ignorovat.


Tip:

  • Chcete vědět, jak se změnily odhady GMO? Podívejte se na jejich stránky gmo.com nebo na článek o odhadech výnosů jednotlivých tříd aktiv ze začátku září ZDE.

Upozornění: Uvedené informace nepředstavují analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení ani poradenství. Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF se zaměřením na rozvíjející se trhy a Jižní Koreu. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.