Ray Dalio o finančních trzích a vyhlídkách do budoucna. Dluhopisy jsou nyní špatnou investicí, tvrdí.

Ray Dalio je zakladatel investiční společnosti Bridgewater Associates, jejímiž klienty jsou především velcí institucionální investoři. Firma spravuje mimo jiné i největší hedge fond na světě. Investiční strategie obhospodařovaných fondů je založena na top-down makro přístupu, tedy na investičním stylu, který je protipólem value investování. I přesto, že se value investoři při investování do akcií obecně příliš nezabývají makroekonomickými predikcemi, nezaškodí si čas od času poslechnout myšlenky z „druhého břehu“. Velmi systematický přístup k investování v kombinaci s desítkami let praktických zkušeností posouvá Raye Dalia bezpochyby do první desítky top-down portfolio manažerů, jejichž pohled na svět může nabídnout zajímavou perspektivu.

Jakkoliv přesvědčivě však může Dalio znít, je třeba mít vždy na paměti, že budoucnost je neznámá! Nikdo neví, jak se vyvine, a to ani Ray Dalio. Důkazem může být pohled do minulosti, kdy se řada jeho predikcí ukázala být naprosto chybná.

Dalio byl před několika dny hostem pořadu Bloomberg Invest Talks, kde s moderátorem rozebíral koronavirus a jeho dopady na finanční trhy, dluhopisy, možné dlouhodobé dopady na inflaci, mezinárodní obchod, globalizaci či fiskální politiky jednotlivých zemí.