Přehodnocení rizika a koncentrovaného investování v oblasti small-cap akcií

Mnoho investorů předpokládá, že diverzifikace portfolia snižuje riziko a volatilitu. Za určitých okolností to je samozřejmě pravda. Diverzifikace ale může mít i potenciálně nepříznivé dopady na investiční portfolio akcií s nízkou tržní kapitalizací (tzv. small-cap akcie). Jaké? O tom se dočtete v článku „Rethinking Risk and Concentrated Investing in Small Caps“.

V investiční společnosti Polen Capital jsou přesvědčeni, že:

„I když si uvědomujeme, že diverzifikace by měla být součástí budování investičního portfolia, tak naším primárním cílem je být konzistentní v našich disciplinovaných investičních rozhodnutích.Naše zkušenosti nám ukázaly, že diverzifikace do více než 25-35 akcií v portfoliu by mohla vést k vlastnictví méně kvalitních společností, které jsou ze své podstaty rizikovější.Vlastnit více společností má také potenciál snížit výnosy a produkovat nediferencované výsledky oproti širšímu indexu.

Samotná diverzifikace často není primárním zdrojem výnosů a ani si nemyslíme, že by měla být primárním hnacím motorem pro naplňování potřeb a cílů investorů.Podle našeho názoru by kvalita našeho portfolia a růstový potenciál našich nejlepších investičních nápadů neměl být ředěn.Věříme, že zachováním nejvyšších standardů pro vlastnictví společnosti můžeme nabídnout atraktivní rizikově očištěný výnosový profil, který se odlišuje od trhu a konkurence.“  

Tip: