Oakmark Select Fund investoval ve 4Q do společnosti Adient a Charter Communications

Portfolio manažer Oakmark Select Fund Bill Nygren investoval v průběhu čtvrtého čtvrtletí do dvou nových společností – Adient a Charter Communications. Uvedl to ve svém pravidelném čtvrtletním komentáři, který naleznete zde. Nové nákupy se zařadily k nejmenším pozicím v portfoliu (Adient 2,4 % – nejmenší pozice v portfoliu; Charter Communications 3,7 % – sedmá nejmenší pozice v portfoliu). Kompletní strukturu portfolia fondu naleznete zde.

Adient

Společnost Adient (Ticker: ADNT) se na konci roku 2016 odštěpila (tzv. spinoff) od Johnson Controls (JCI). Jedná se o největšího výrobce automobilových sedadel na světě. Důvodem odštěpení byla snaha Johnson Controls zaměřit svou pozornost primárně na segmenty svého podnikání mimo automobilové odvětví. Nygren uvádí, že navzdory vysokým úsporám z rozsahu nedosahují ziskové marže společnosti hodnot svých nejbližších konkurentů. Věří ovšem, že současný management dokáže marže v budoucnu zvýšit. Upozorňuje, že firma má významný (více než 40 %) podíl na rychle rostoucím čínském trhu. Domnívá se, že řada analytiků oceňuje firmu pouze na základě ukazatele EV/EBITDA, což úplně nedoceňuje hodnotu případných zisků ze společného podnikání s čínskými partnery. Firma se navíc prodává za atraktivní valuace.

Rychlý pohled na základní fundamenty společnosti

Pokud se v rychlosti společně podíváme na základní fundamenty na www.finance.yahoo.com v sekci Statistics, potom zjistíme, že se firma obchoduje za pouhý devítinásobek ročních zisků (P/E = 8,9), 0,48 násobek ročních tržeb a 8,8 násobek hodnoty podniku k zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EV/EBITDA), čímž se na první pohled řadí ke statisticky levnějším akciím na trhu. Ukazatel ceny k účetní hodnotě (P/B) dosahuje 1,8 násobku, přičemž rentabilita vlastního jmění (ROE) je 21,5 %, což je hodnota nad tržním průměrem. I z toho úhlu pohledu se tudíž firma nezdá na první pohled nijak zvlášť drahá. Zadlužení je po odštěpení na rozumné úrovni (Debt/Equity = 75,3 %). Rentabilita aktiv (ROA) se pohybuje na úrovni 4 %. Tržní kapitalizace firmy je 7,7 mld. USD. Provozní cash flow se pohybuje na úrovni 746 mil., volné peněžní toky na 2,2 mld.. Zisk na akcii se pohybuje na úrovni 9,34 USD. Tržby v uplynulém čtvrtletí rostly o 1,3 % na 16,2 mld. Dividendový výnos činí 1,0 %. Po rychlém pohledu na základní fundamenty si myslím, že si firma zaslouží i hlubší analýzu.

Charter Communications

Charter Communications (Ticker: CHTR) charakterizoval Nygren jako silnou společnost s výjimečným managementem, která se obchodovala za atraktivní cenu. Společnost je poskytovatelem vysokorychlostního internetového připojení. Nygren upozorňuje, že Charter Communications je na spoustě trhů jediným hráčem, který má k dispozici vyhovující síť schopnou zajistit dostatečně rychlé připojení uživatelů. CEO si vybudoval v oboru solidní reputaci a jeho zájmy jsou v souladu se zájmy akcionářů. Zprávy o potenciální fúzi, která se nakonec neuskutečnila, měly negativní vliv na cenu, což údajně Nygrenovi umožnilo nákup za rozumnou cenu.

Rychlý pohled na základní fundamenty společnosti

Na rozdíl od Adientu se Charter po zevrubném seznámení se se základními fundamenty jeví o poznání méně zajímavá. Má relativně vysoké value ukazatele (P/E = 117, P/S = 2,47, P/B = 2,65, EV/EBITDA = 10,36), nízkou rentabilitu vlastního jmění a aktiv (ROE = 2,3 %, ROA = 1,9 %) a vysoké zadlužení (Debt/Equity = 160 %). Tržby rostly v uplynulém čtvrtletí tempem 4,2 %, zisk propadl o 74,6 %. Tržní kapitalizace se pohybuje na úrovni 102 mld. USD. Provozní cash flow je 11,9 mld. a volné peněžní toky 5 mld.. Firma nevyplácí dividendy.

Zajímavá se zdá být vlastnická struktura, kdy insideři vlastní 25,4 % firmy (v tomto případě vlastní významný podíl akcií firma Liberty Broadband). Zajímavé také je, že 3,4 % firmy vlastní i Berkshire Hathaway Warrena Buffetta a 1,5 % známý hedge fond Lone Pine Capital. To vybízí k hloubkové analýze, kdy se můžeme pokusit přijít na důvody, proč tyto fondy akcie nakupovaly a proč je považovaly za podhodnocené. Při prvním pohledu na základní fundamenty není atraktivita akcií příliš zřejmá. Firma nepatří ke statisticky levným akciím, proto musí být hodnota ukryta jinde. To si však bezpochyby vyžádá hodně důkladné pátrání bez záruky, že nakonec pochopíme, proč fondy nakupovaly. Ponechám tedy na zvážení, zda stojí za čas.

V průběhu čtvrtletí ukončil fond svou pozici v JP Morgan Chase.


Kdo je Bill Nygren?

Bill Nygren je portfolio manažerem ve společnosti Oakmark Funds, kde spravuje portfolia fondů Oakmark Select Fund (od roku 1996), Oakmark Fund (od roku 2000) a Oakmark Global Select Fund (od roku 2006). Působí také jako Chief Investment Officer v investiční společnosti Harris Associates, do níž nastoupil již v roce 1983. Nygren vyznává value investiční přístup a má velmi bohaté praktické zkušenosti. Hledá spíše kvalitní akcie za přijatelnou cenu. Nepatří do kategorie deep value investorů. Jeho čtvrtletní komentáře můžete nalézt zde.

Tip: Další zajímavé čtvrtletní komentáře value investorů naleznete v rubrice Čtvrtletní komentáře value investorů. Seznam významných value investorů a odkazů na jejich portfolia naleznete v rubrice Seznam value investorů.