FPA Capital nakoupil akcie Rowan Companies a výrazně navýšil pozici v InterDigital

Value fond FPA Capital ve čtvrtém čtvrtletí nakoupil akcie společnosti Rowan Companies, která se stala jeho devátou největší pozicí v portfoliu (3,98 %) a o 44 % navýšil pozici ve společnosti InterDigital, která je pátou největší pozicí se 4,77 %. Fond zároveň zveřejnil čtvrtletní komentář, který naleznete zde.

Hotovost a akcie firem ze sektoru energií

Fond ve svém čtvrtletním komentáři vysvětluje vysoký podíl hotovosti ve fondu (29,6 % portfolia) a vysokou koncentraci na akcie firem ze sektoru energií. Portfolio manažeři věří, že jsme v případě ropy na začátku dalšího několikaletého býčího trhu. Uvědomují si, že je to názor, který je zcela mimo očekávání většiny investorů na trhu (tzv. kontrariánský). Zároveň jsou přesvědčeni, že trh je v souvislosti s akciemi ze sektoru energií až příliš pesimistický. Rozebírají argumenty medvědů, kteří tvrdí, že cena ropy půjde dolů a předkládají své námitky.

Za vysokým podílem hotovosti ve fondu stojí předražené trhy, kdy portfolio manažeři nejsou schopni najít dostatek atraktivních investičních příležitostí s příznivým poměrem výnos/riziko. Domnívají se, že máme souběžné spekulativní bubliny v podstatě ve všech tradičních třídách aktiv. Hotovost by jim měla zajistit dostatek „střeliva“, až trhy výrazněji poklesnou, jakmile růst sazeb přidusí ekonomiku. Věří, že akciové trhy ve světě jsou předražené. Upozorňují na vysoké valuace a na historických datech ukazují, že při takto drahých trzích byla výkonnost akcií v několika nejbližších letech záporná. Domnívají se, že hotovost může být nyní paradoxně jediným podhodnoceným aktivem.

InterDigital

Společnost InterDigital (Ticker: IDCC) je technologickou firmou založenou v roce 1972, která vyvíjí a prodává technologie pro bezdrátovou komunikaci v USA i ve světě. Nabízí technologická řešení použitelná ve 2G, 3G a 4G sítích. Akcie v průběhu roku 2017 poklesly ze 100 USD na 70 USD. Nyní jsou na 79 USD. Tržní kapitalizace firmy činí 2,7 mld. USD.

Rychlý pohled na základní fundamenty odhalí, že tradiční hodnotové/value ukazatele jsou smíšené. Akcie se obchoduje za 10,9 násobek zisku na akcii (P/E) a 5 násobek ukazatele hodnoty podniku k zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EV/EBITDA). Zároveň však za 4,6 násobek tržeb na akcii (P/S) a za 3,4 násobek účetní hodnoty na akcii (P/B). Vysoké ukazatele P/S a P/B částečně ospravedlňují velmi vysoké ziskové marže (čistá zisková marže 42,9 %) a vysoká rentabilita vlastního jmění a aktiv (ROE = 35,2 %, ROA = 13,5 %), a to při relativně nízké úrovni zadlužení (Debt/Equity = 33,9 %). Firma má solidní provozní cash flow a volné peněžní toky (328 mil. a 211 mil.), ale v posledním čtvrtletí zažila prudký propad tržeb a zisku (-53,3 % a -66 %). Dividendový výnos činí 1,6 %. Firma stojí za hlubší analýzu.

Rowan Companies

Společnost Rowan Companies (Ticker: RDC) je firmou z energetického průmyslu, která poskytuje vybavení pro těžbu ropy a plynu na moři. Akcie v průběhu roku 2017 poklesly z 20 USD na 10 USD. Nyní jsou na 16,46 USD. Tržní kapitalizace firmy činí 2,1 mld. USD.

Rychlý pohled na základní fundamenty odhalí, že firma bojuje se ztrátami a s poklesem tržeb. Díky tomu není možné vypočítat ukazatel P/E. Ukazatele P/S, P/B, EV/EBITDA se pohybují na úrovni 1,55, 0,39 a 5,43. Marže i rentabilita jsou záporné. Tržby v posledním čtvrtletí poklesly o 23,1 %. Ztráta na akcii činí 0,51 USD. Zadlužení není nijak kritické (Debt/Equity = 47,4 %). Zajímavé jsou údaje o cash flow, kdy provozní cash dosahuje 448 mil. a volné peněžní toky 459 mil., což je vzhledem k tržní kapitalizaci firmy poměrně vysoké číslo. Firma nevyplácí dividendy.

Na první pohled nevypadá firma příliš atraktivně. Hlubší analýza může samozřejmě odhalit opak. Jedná se nicméně o ztrátovou komoditní firmu, jejíž ziskovost bude z velké míry ovlivněna cenami ropy. Konkurenční výhodu bychom patrně hledali těžko. Proto je otázkou, zda ztrácet čas hlubší analýzou.

Tip: Další zajímavé čtvrtletní komentáře value investorů naleznete v rubrice Čtvrtletní komentáře value investorů. Seznam významných value investorů a odkazů na jejich portfolia naleznete v rubrice Seznam value investorů.