Aktualizace dat od Damodarana – neocenitelné fundamenty, statistiky a jiná data zcela zdarma

Aswath Damodaran na svých stránkách (zde) pravidelně zveřejňuje řadu zajímavých fundamentálních dat, statistik a jiných údajů, které jsou za jiných okolností jen velmi obtížně dostupné a ve většině případů jsou placené. Nejen že Damodaran data pravidelně aktualizuje (jako to udělal i před několika dny), ale poskytuje je široké veřejnosti zcela zdarma. Pro milovníky čísel z finančních trhů je stránka naprostou nutností. Stránky jsou neocenitelným zdrojem dat i pro individuální investory (obzvláště část o ziscích, tržbách a sekce s hodnotovými ukazateli), kteří nemají přístup k profesionálním aplikacím typu Bloomberg Terminal.

Využití dat value investory

Value investor může například seřazením jednotlivých sektorů dle hodnotových ukazatelů (P/E – cena k zisku na akcii, P/B – cena k účetní hodnotě na akcii, P/S – cena k tržbám na akcii, EV/EBITDA – hodnota podniku k ukazateli EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací)) od nejmenší hodnoty k největší získat základní přehled statisticky levných sektorů, v nichž by se mohly nacházet zajímavé investiční příležitosti. Pokud nalezneme sektor, který má nízké hodnotové ukazatele, vysokou rentabilitu (ROE – rentabilita vlastního jmění, ROIC – rentabilita investovaného kapitálu) a v následujících letech se očekává rozumný růst zisků a tržeb, potom máme zajímavého kandidáta, který by mohl být potenciálně podhodnocený. Následně můžeme v excelu pro daný region (USA, Evropa, Japonsko, rozvíjející se trhy, globální) kliknout v záhlaví na odkaz „companies in each industry“ a získáme přehled konkrétních firem z daného sektoru, a to včetně jejich burzovního tickeru. Jednotlivé firmy potom můžeme podrobit hlubší fundamentální analýze (lze využít odkazy v rubrice Odkazy – Fundamentální data o akciích/fondech).

Data jsou rozdělena tematicky, dle jednotlivých zemí a následně dle sektorů.

Přehled nejzajímavějších částí:

 • Hodnotové ukazatele
  • Ukazatele P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, PEG, ROE a odhady růstu z Value Line, a to vše pro jednotlivé sektory a v případě vybraných ukazatelů i průměry pro jednotlivé země.
 • Odhady růstu zisků a tržeb
  • Průměrný růst zisků a tržeb jednotlivých sektorů v uplynulých letech a odhady růstu v budoucnu.
 • Odhady Cash-flow
  • Provozní a čisté ziskové marže dle jednotlivých odvětví.
 • Držení akcií insidery
 • Dividendová politika
 • Kapitálová struktura
 • Sazby
 • A dlaší

Damodaranova stránka je zařazena i do rubriky Odkazy, kde ji můžete kdykoliv využít.


Kdo je Aswath Damodaran?

Aswath Damodaran je profesorem financí na New York Stern School of Business, kde vyučuje korporátní finance a oceňování akcií. Je známý především svými skvělými knihami o oceňování (např. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset, Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, The Dark Side of Valuation, The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit a další). Jeho data a poznatky často využívají investiční bankéři i analytici. Damodaran pravidelně zveřejňuje zajímavé video příspěvky na youtube (zde).