Nákupem akcií a dluhopisů vytvoříme diverzifikované portfolio. Nebo ne?

Lidé rádi zjednodušují. To platí přirozeně i pro investory na finančních trzích. Svá zjednodušení navíc často vytváří na základě událostí z nedávné historie, což může být v dlouhodobém horizontu potenciálním zdrojem velkých ztrát. Jedním z příkladů může být obecně přijímaná poučka, že akcie a dluhopisy jsou negativně korelované. Tato poučka nám říká, že sestaví-li investor své portfolio z akcií a dluhopisů, zajistí si dostatečnou diverzifikaci. Jakmile totiž klesají akcie, rostou dluhopisy a vice versa.

Řadu let, kdy se výnosy státních dluhopisů pohybovaly na dlouhodobých průměrech kolem 4-5 %, výše uvedené tvrzení skutečně platilo. Dnes však máme úrokové sazby ve světě nejníže za 5 000 let. Ve většině zemí se pohybují na nule, v některých případech jsou dokonce záporné. Centrální banky zařadily do svého repertoáru netradiční prvky monetární politiky (kvantitativní uvolňování), státy rezignovaly na zodpovědnou hospodářskou politiku a pumpují do ekonomiky obrovské fiskální stimuly a po několika letech opět vystrčila růžky inflace. Můžeme se tedy na obecnou poučku o záporné korelaci akcií a dluhopisů nadále spoléhat?

Bridgewater Associates, největším hedge fondu na světě, se domnívají, že nikoliv. Korelace mezi akciemi a dluhopisy závisí na ekonomickém režimu, v němž se nacházíme, a v čase se mění. Mohou tudíž nastávat situace, kdy portfolio sestavené z výše uvedených tříd aktiv nezajistí investorům dostatečnou diverzifikaci. Akcie klesají a zároveň klesají i dluhopisy. Akcie rostou a s nimi míří vzhůru i dluhopisy. Detaily naleznete ve videu níže.