Jaké jsou hlavní zdroje růstu či poklesu vnitřní hodnoty firmy?

Investiční společnost Jensen Investment Management zveřejnila v uplynulých dnech povedený dokument s názvem „Business Value Drivers: Understanding the Inter-Relationships“, který se zamýšlí nad hlavními zdroji růstu/poklesu vnitřní hodnoty společnosti.

Value investování stojí na prosté myšlence. Každá společnost má svou vnitřní hodnotu, která se v čase většinou více či méně liší od tržní ceny, za níž jsou její akcie obchodovány na burze. Cílem value investora je nakoupit akcii za tržní cenu, která leží hluboko pod vnitřní hodnotou. Tedy nakoupit je se slevou vůči jejich skutečné hodnotě.

Abychom mohli stanovit vnitřní hodnotu, musíme nejdříve pochopit podnikání dané společnosti a následně zkoumanou firmu ocenit. Vnitřní hodnota není konstantní a v čase se mění. Může růst či klesat. Jaké jsou nejčastější zdroje změny vnitřní hodnoty? Na tuto otázku se pokusil odpovědět Kurt Havnaer z Jensen Investment Management.

Hlavní zdroje růstu či poklesu vnitřní hodnoty firmy

Kurt ve výše uvedeném dokumentu volně navazuje na „DCF vs Multiples: A Comparison of Valuation Techniques“ (ZDE), kde se krátce zamýšlí nad metodou ocenění akcií pomocí diskontovaného cash flow, které v Jensen Investment Management používají, a srovnává ji s hojně používaným oceněním pomocí hodnotových ukazatelů. V „Business Value Drivers: Understanding the Inter-Relationships“ (naleznete ZDE) potom velmi srozumitelně a přehledně shrnuje hlavní zdroje růstu/poklesu vnitřní hodnoty společnosti.

Za nejčastější zdroje označil změnu v:

  • diskontní sazbě
  • rentabilitě kapitálu
  • reinvestiční sazbě
  • konkurenční výhodě a v bariérách vstupu do odvětví
  • růstu zisků
  • zpětných odkupech akcií.

Vše je v obou dokumentech stručně popsáno celkem na 9 stranách. Nemusíte se proto obávat, že by vám studium zabralo příliš mnoho času. Oba materiály vám mohou pomoci pochopit základní hybatele vnitřní hodnoty společnosti či alespoň si o něco lépe utříbit myšlenky.