Je value investování mrtvé, nebo jen spí? Odpověď hledá Joel Greenblatt.

Value investor Joel Greenblatt (stručné BIO ZDE) vystoupil na Prime Quadrant Conference, kde se věnoval celé řadě velmi zajímavých témat. Mimo jiné se zamýšlel nad otázkou, zda je value investování po letech podprůměrné výkonnosti již mrtvé.

Greenblatt hovořil o následujících tématech:

  • Valuacích amerických akcií – očekává dlouhodobě nízké výnosy, avšak nikoliv záporné.
  • O obdobích, kdy value akcie překonávaly růstové akcie a současnosti, kdy je tomu již několik let naopak.
  • V obecné rovině se o value akciích hovoří jako o statisticky levných akciích, které se prodávají za nízké hodnoty valuačních ukazatelů (např. P/E, P/BV, P/S atd.). To nám však nic neříká o skutečné hodnotě akcií, které nakupujeme. Greenblatt nedokáže říci, zda bude takto definovaný „value“ přístup fungovat i nadále, tak jako fungoval v minulosti.
  • Když oceňuje firmy, tak oceňuje na absolutní (zda je firma atraktivní sama o sobě) i relativní bázi (zda je atraktivní vzhledem k ostatním firmám v odvětví, k celému trhu, vůči své historii, vzhledem k současné úrovni bezrizikové úrokové sazby).
  • O příčinách, proč profesionální portfolio manažeři nejsou schopni překonávat index.
  • Zajímavé statistiky o aktivním portfolio managementu.
  • O akciích Amazon (AMZN) – firma generuje od založení minimální zisky (vše reinvestuje do rozvoje společnosti) a přeci je jednou z nejúspěšnějších společností na světě. Z pohledu tradičních valuačních ukazatelů se však vždy jevila jako extrémně předražená. Jak se na podobné firmy dívá při oceňování.
  • O vlivu ETF na aktivní investování.
  • O přístupu k riziku.
  • O největší investiční chybě v životě.