Jaké byly dlouhodobé výnosy akcií, dluhopisů a hotovosti v jednotlivých zemích?

Mnoho lidí považuje za dlouhodobý horizont 10 let. Chceme-li však skutečně pochopit riziko a výnosy akciových a dluhopisových trhů, tak se musíme podívat na mnohem delší období.   

Vezměme si příklad akciového investora v roce 2000 (tedy na vrcholu technologické spekulativní bubliny). Pokud by se podíval na výnosy globálních akcií za uplynulých 20 let, tak by zjistil, že se dlouhodobý reálný výnos akcií (výnos očištěný o inflaci) pohyboval na úrovni kolem 10,5 % ročně. Na základě prosté extrapolace nedávné minulosti by pak mohl dospět k závěru, že je tento výnos akciových trhů „normální“, a že s ním lze počítat i v budoucnu. To by byl však závěr zcela chybný (reálný výnos akcií byl v následujících 10 letech -0,6 % ročně).

Osmdesátá a devadesátá léta byla zlatým věkem pro akcie a dluhopisy. Inflace klesala z rekordních výšin v letech sedmdesátých a spolu s ní i úrokové sazby. Zisky firem rostly, stejně tak i světový obchod a globální ekonomika.

Dluhopisy zažily v posledních 40 letech zcela výjimečný bull market. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se úrokové sazby vyšplhaly na nejvyšší úrovně za několik desetiletí (např. v USA vzrostly až k 20 %). Od počátku osmdesátých let však již jen klesaly, a to až k nule (či do záporu v případě Evropy). Pokles sazeb způsobil jeden z největších a nejdelších dluhopisových bull marketů v historii. V roce 2022 však nastal obrat. Prudký růst inflace ve světě přiměl centrální banky k rychlému zvýšení úrokových sazeb a reálný výnos globálních dluhopisů se rázem dostal do záporu (-27 %).  

Zlatý věk je, z podstaty věci, výjimkou. Abychom skutečně pochopili dlouhodobé výnosy a rizika na kapitálových trzích, musíme se podívat na období delší, než je pouhých 10 či 20 let.

Na grafu níže je znázorněna reálná výkonnost akcií, dluhopisů a pokladničních poukázek (ekvivalent hotovosti) v různých zemích světa za posledních 123 let. Patrně nikoho nepřekvapí, že si dlouhodobě vedou nejlépe akcie. Z pohledu akciového investora byl nejvýnosnější akciový trh v Jižní Africe. Druhé a třetí místo obsadila Austrálie a Spojené státy americké. Na opačném konci bylo Rakousko, Itálie a Belgie. Nejvýnosnějším trhem z pohledu dluhopisů bylo Švédsko a Švýcarsko.

Dlouhodobe vynosy aktiv

V následující tabulce naleznete kromě dlouhodobých reálných výnosů akcií i ukazatele volatility a největší poklesy a růsty v jednotlivých letech.  

Dlouhodobe vynosy akcii v jednotlivych zemich

Pozn. Veškerá data byla čerpána z publikace Credit Suisse – Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 Summary Edition