Jak by různé generace investovaly 10 000 USD?

Server Visual Capitalist zveřejnil další ze svých povedených inforgrafik, tentokrát o rozdílných prioritách jednotlivých generací. Provedl anketu mezi zástupci tří různých generací, v níž se dotazoval, do čeho by lidé investovali, pokud by dostali 10 000 USD a museli si vybrat pouze jednu z uvedených možností.

Společný prvek – splátky dluhů

Výsledek průzkumu je velmi zajímavý, obzvláště ta část, v níž se všechny generace nejvíce shodují. Největší procento dotazovaných napříč generacemi by použilo peníze na splacení dluhů. I když by patrně nebylo příliš těžké zpochybnit kvalitu či vypovídací hodnotu provedeného průzkumu, tak i přesto mne infografika zaujala. I přes jistou dávku skepse si myslím, že výsledky alespoň částečně doplňují mozaiku současného světa, ve kterém se rekordní dluhy mohou stát dříve či později obrovským problémem.

Podívejme se na poslední čísla. Institute of International Finance zveřejnil odhad výše globálního dluhu, který za posledních 10 let vzrostl o 70 bilionů USD na 237 bilionů USD (data ke konci roku 2017). Globální dluh k hrubému domácímu produktu se pohybuje na hrozivé úrovni 317,8 %. Pokud se zaměříme čistě na zadlužení domácností, potom zjistíme, že dluh domácností jako procento HDP vzrostl v rámci rozvinutých zemí na rekordní úrovně v Belgii, Kanadě, Francii, Lucembursku, Norsku, Švédsku a Švýcarsku. Spojené státy, ve kterých byl průzkum prováděn, v nejkritičtější kategorii zatím nefigurují.

A do čeho by investoly jednotlivé generace, kdyby nesplácely dluhy? Do nemovitostí. Z pohledu akciového investora je poměrně překvapující, jak malé procento dotázaných by peníze investovalo do akcií (Millenials 6,6 %. Gen X 8,1 %, Boomers 6,7 %). To je s ohledem na prudký růst akciových trhů a blížící se deváté výročí bull marketu poměrně překvapivě nízké číslo.

Kompletní infografiku s detailním rozborem čísel naleznete zde.  

Jak by jednotlivé generace investovaly 10 000 USD?

Jak by jednotlive generace investovaly 10 000 USD
Zdroj: http://www.visualcapitalist.com/