GMO – Sledujte pozorně inflaci, nakupujte akcie na rozvíjejících se trzích!

Jeremy Grantham a Ben Inker z investiční společnosti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) zveřejnili svůj pravidelný čtvrtletní komentář (zde), který je opět plný velmi zajímavých myšlenek, úvah a závěrů.

Mezi stěžejní patří následující:
  • Ben Inker ve své části varuje před potenciálními katastrofickými důsledky případného růstu inflace na portfolia investorů.
  • Růst inflace by znamenal růst úrokových sazeb, což by patrně vedlo k přecenění dluhopisů, akcií, nemovitostí, private equity a jiných tříd aktiv směrem dolů. Rozsah přecenění však zůstává otázkou.
  • Největším problémem by byl nečekaný skokový růst inflace, na který by musel FED reagovat mnohem agresivněji, než všichni očekávají.
  • Jakmile by bezrizikové třídy aktiv začaly vynášet rozumný výnos, tak by se investoři najednou ocitli v prostředí odlišném od současného tzv. TINA („There is no alternative“). Existence investičních alternativ by mohla způsobit odliv z rizikovějších tříd aktiv, což by způsobilo pokles jejich ceny.
  • Inker si pohrává s několika možnými scénáři a vyčísluje jejich možné dopady. Tradiční portfolio složené ze 60% z akcií/40% dluhopisů by ve scénáři případné deprese ztratilo cca 18-23%, avšak v případě inflace až 42%!
  • S ohledem na své obavy popisuje Inker nedávné kroky GMO v jejich strategické alokaci aktiv. Zkrátili duraci dluhopisových portfolií a přesouvají část prostředků z rizikových aktiv do likvidních alternativ.
  • Ve druhé části se Jeremy Grantham věnuje současnému vysokému ocenění téměř všech aktiv.
  • Upozorňuje, že tradiční strategická alokace aktiv v nebližších letech patrně zklame řadu investorů.
  • Na relativní bázi považuje za jedno z posledních útočišť akcie na rozvíjejících se trzích a obzvláště value akcie na rozvíjejících se trzích, které jsou jako jedny z mála ještě alespoň trošku rozumně oceněny a poskytují tudíž i relativně zajímavý výnosový potenciál.
  • Ve čtvrtletní zprávě mimo jiné uvádí velmi zajímavý graf očekávaných výnosů akcií (viz. níže)

Zdroj: www.gmo.com; GMO quarterly letter (3Q 2017); Data k 31.10.2017. Reálné výnosy představují nominální výnosy očištěné o inflaci. GMO očekává návrat k průměrné inflaci v USA na úrovni 2,2 %.


Kdo je Jeremy Grantham?

Jeremy Grantham je britský investor a zakladatel investiční skupiny Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO). GMO (založená v roce 1977) patří k největším správcům aktiv na světě s majetkem převyšujícím 100 miliard dolarů. GMO se věnuje investicím napříč téměř všemi třídami aktiv. Sám Grantham je známý především svým výzkumem v oblasti spekulativních bublin. V minulosti několik z nich zcela přesně identifikoval a včas před nimi varoval. Je propagátorem value investování a sdílí řadu myšlenek Benjamina Grahama či Johna Maynarda Keynese. Strategická alokace aktiv v podání GMO je z velké míry určována jejich sedmiletými očekávanými odhady reálné výkonnosti aktiv, kterou pravidelně každý měsíc zveřejňují na svých internetových stránkách (www.gmo.com). Tyto odhady jsou postaveny na řadě historických fundamentálních faktorů a na přesvědčení, že funguje tzv. princip reverse to mean (tzv. Návrat k průměru znamená, že se jednotlivé třídy aktiv vrátí dříve či později z jejich maxim či minim k jejich dlouhodobým historickým průměrům. GMO v rámci své strategické alokace aktiv nadvažuje podhodnocené a podvažuje nadhodnocené třídy aktiv a čeká na jejich návrat k normálu.).

Tip: Další zajímavé čtvrtletní komentáře naleznete v rubrice Value investoři -> Čtvrtletní komentáře value investorů. Seznam významných value investorů a odkazů na jejich portfolia naleznete v rubrice Seznam value investorů. Seznam zajímavých value knih naleznete v sekci Knihy.