Dlouhodobý výnos amerických akcií se bude pravděpodobně pohybovat v rozmezí 0 % až 6 % ročně

Server Crestmont Research (zaměřený na analýzy finančních trhů) zveřejnil v dubnu materiál, v němž se zabývá otázkou, s jakými dlouhodobými výnosy amerických akcií by měli investoři v budoucnu počítat. Dokument volně navazuje na článek „Jak sestavit rozumný odhad očekávaných výnosů akcií a dluhopisů?“, který se zabýval obdobnou tématikou. Crestmont v dokumentu ukazují konkrétní jednoduché výpočty, které opírají o historická data a snaží se stanovit konzervativní rozmezí odhadu budoucích výnosů akciového trhu. Zda se jim to povedlo, posuďte sami.

Kompletní materiál Serious Implications: Forecast Skew Over the Next Decade naleznete zde.

Shrnutí dokumentu Crestmont Research:

 • Většina odhadů analytiků z Wall Street očekává, že americké akcie porostou v následujících 7-10 letech průměrným ročním tempem kolem 6 %. Počítají s kapitálovým výnosem mezi 3 % – 4 % a dividendovým výnosem kolem 2 %. Jen málokdo počítá s tím, že se P/E vrátí časem ke svým dlouhodobým průměrům.
 • Šance, že bude průměrný roční růst amerických akcií v následujících 10 letech 7 % a více je dle Crestmont Research téměř nulová. Mnohem pravděpodobnější je, že se bude pohybovat v rozmezí 0 % až 6 %.
 • Celkový výnos akciového trhu se skládá ze dvou částí – kapitálové zisky/ztráty (růst zisků na akcii a změna P/E) a dividendový výnos.
 • Na základě studia 117 letého vývoje ukazatele P/E a dividendového výnosu lze se solidní mírou pravděpodobnosti tvrdit, že se průměrný roční dividendový výnos bude v následujících 10 letech pohybovat v rozmezí 1,8 % – 2,2 %.
 • 3 scénáře Shillerova P/E – 1) P/E zůstane dlouhodobě na současných úrovních, 2) P/E klesne k 25, 3) P/E se vrátí k historickému průměru. V takovém případě bude vliv P/E na celkové výnosy následující – 1) 0 %, 2) -2,2 % ročně, 3) -6,8 % ročně.
 • Poslední neznámou v rovnici jsou zisky na akcii. Při stanovení tempa růstu zisků bylo vycházeno z tempa růstu HDP v USA, protože mezi oběma veličinami existuje velmi silná dlouhodobá korelace (0,9).
 • Congressional Budget Office (CBO) and Federal Open Market Committee (FOMC) očekávají dlouhodobý růst HDP kolem 2 % + cca 2 % inflace => v optimistickém případě růst zisků na akcii kolem 3 % až 3,5 %.
 • V následujících 10 letech se s největší pravděpodobností nevyhneme alespoň jedné recesi.
 • Výsledkem různých více či méně pravděpodobných variant je průměrné roční zhodnocení amerických akcií v následujících 10 letech v rozmezí -7,3 % až +6,7 % ročně.
 • Závěry Crestmont Research:

  • Díky vysokým valuacím je nutné počítat s podprůměrným dlouhodobým průměrným ročním výnosem amerických akcií.
  • Je velmi důležité pečlivě zvážit současný dlouhodobý výnosový potenciál akcií v poměru k podstupovanému riziku.
  • Americké akcie jsou z historického pohledu ve srovnání s jinými třídami aktiv mnohem méně atraktivní než v minulosti.
  • Investoři by měli preferovat raději aktivní přístup před pasivním.

Odhad 10letého průměrného ročního výnosu amerických akcií

Ocekavany 10lety prumerny rocni vynos americkych akcii