Jak číst výroční zprávu společnosti?

Velmi povedené animované video od Link Media Services, které Vám pomůže pochopit základní strukturu zveřejňovaných výročních zpráv firem. V patnáctiminutovém videu „Jak číst výroční zprávu společnosti“ se dozvíte, jaké jsou základní složky výroční zprávy, co je to rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o změnách vlastního kapitálu, základní ukazatele finanční analýzy vztahující se ke každému výkazu, dále pak význam poznámek k účetní závěrce a něco málo o výroku auditora.

Jak číst výroční zprávu společnosti?

 


Tip: