Berkshire Hathaway překonala očekávání Wall Street, čtvrtletní provozní zisk vzrostl o 67 %

Akcie společnosti Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB), v jejímž čele stojí proslulý value investor Warren Buffett, rostou o 2,44 % na 312 110 USD, když společnost zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulý kvartál, kterými bez větších obtíží překonala očekávání analytiků.

Trzni cena BRKA 06082018

Čtvrtletní hospodářské výsledky Berkshire Hathaway

Provozní zisk společnosti vzrostl ze 4,12 miliardy dolarů (2 505 USD na akcii třídy A) na 6,89 miliardy (4 190 USD na akcii třídy A). Analytici očekávali provozní zisk ve výši 3 387 USD na akcii. Čistý zisk se zvýšil ze 4,26 miliardy USD (2 592 USD na akcii) na 12,01 miliardy USD (7 301 USD na akcii).

Společnosti dopomohla k lepším výsledkům divize auto-pojištění Geico, železnice BNSF, Berkshire Hathaway Automotive a dále pak daňová reforma, která vedla ke snížení efektivní korporátní daně BRKA z 28,9 % na 20 %. V neposlední řadě potom změna účetních standardů, která vyžaduje, aby byly nerealizované zisky z investic reportovány spolu s běžnými zisky společnosti. Buffett již v minulosti upozornil, že výsledkem bude zkreslení, které může mást investory.

Účetní hodnota vzrostla o 3 %, hotovost se vyšplhala na 111,1 mld. USD

Účetní hodnota společnosti (aktiva mínus závazky), kterou Buffett označil za přibližný ukazatel růstu vnitřní hodnoty firmy, se mezikvartálně zvýšila o 3 % na 217 677 USD. Aktuální tržní cena se pohybuje na úrovni 1,45 násobku účetní hodnoty. Buffett drží aktuálně 111,1 miliardy USD v hotovosti. V minulosti uvedl, že minimálně 20 miliard bude vždy držet jako rezervu pro případ nenadálých událostí v pojišťovnictví. Přibližně 3-5 miliard dále potřebuje pro provoz kapitálově náročných částí společnosti. Zbývajících 86 miliard tudíž zůstává na potenciální nákupy firem, investice či zpětné odkupy akcií, které již v současnosti mohou být prováděny za jakoukoliv cenu (viz článek ZDE).

Berkshire Hathaway je jedním z největších konglomerátů, který vlastní více než 90 různých soukromých či veřejně obchodovaných společností v oblasti pojišťovnictví, chemického průmyslu, energetiky, potravin, maloobchodu, průmyslové výroby, železnic a dalších odvětví.

Společnost Morningstar rozebírá detailně výsledky BRKA v článku ZDE. Kompletní originální hospodářské výsledky naleznete ZDE.