Anatomie akciové korekce

Server VisualCapitalist a Fisher Investments spojili své síly a vytvořili infografiku mapující průběhu korekce na akciových trzích. Zkoumali, jak často se korekce na akciových trzích objevují, jak jsou v průměru dlouhé, o kolik procent akciové indexy propadnou či kolikrát v posledních 38 letech přerostly v bear market. V neposlední řadě ukazují na třech hypotetických případech investorů, jak (ne)významnou roli hraje v dlouhodobém investování do akcií správné načasování nákupu.