Zápisky z výročního setkání akcionářů Berkshire Hathaway 2019 (část 2.)

Zápisky z druhé poloviny setkání akcionářů Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB), na kterém Warren Buffett a Charlie Munger odpovídali na dotazy akcionářů. Stručné shrnutí nejdůležitějších bodů naleznete níže. Zápisky z první poloviny setkání naleznete ZDE.

Stručné shrnutí nejdůležitějších bodů ze setkání akcionářů Berkshire Hathaway 2019:

 • Ziskové marže Union Pacific (UNP) jsou ve srovnání s Burlington Northern Railroad vyšší díky nižším nákladům a vyšší efektivitě UNP.
 • Nejvzácnější věcí, kterou si Buffett i Munger cení, je čas. Dále pak možnost dělat práci, kterou milují, a to i v pokročilém věku, protože není fyzicky náročná. Oba údajně měli v životě velké štěstí.
 • BRKA by nejraději nezveřejňovala své pozice v portfoliu. Zveřejňování má negativní důsledky, protože řada investorů začne nakupovat stejné akcie. BRKA musí následně při přikupování platit více.
 • V minulosti byl Buffett schopný identifikovat společnosti se silnou konkurenční výhodou v různých oblastech (noviny, spotřební zboží, a další). Je pravdou, že v dnešní době jsou firmy v technologickém sektoru schopné vybudovat silnou konkurenční výhodu. Buffett však nedokáže tyto výhody v oblasti technologií posoudit. Drží se svého okruhu kompetencí a firem, kterým rozumí. Pokud investuje do společností, kterým nerozumí, potom zvyšuje pravděpodobnost, že udělá chybu a ztratí peníze. Stále se však snaží zlepšovat a rozšiřovat svůj okruh kompetencí. Výhodou nicméně je, že jsou v BRKA Ted a Todd, kteří mají v oblasti technologií podstatně více zkušeností.
 • Progressive Corporation (PGR) a GEICO jsou skvěle řízené společnosti, jedny z nejlepších v oblasti pojištění automobilů v USA. Pro konkurenci bude obtížné neztratit tržní podíl. Progressive Corporation je vynikající společnost. Budou bedlivě sledovat jejich budoucí kroky. Věří, že se provozní výsledky GEICO budou v čase dále zlepšovat.
 • V investování je dnes mnohem větší konkurence než když Buffett začínal. Tehdy stačilo otevřít Moody´s manual a pečlivě studovat. Pokud by dnes začínal, tak by se snažil pochopit fungování co největšího počtu společností. Následně by oddělil ty, kterým nerozumí, a zaměřil by se na firmy s konkurenční výhodou. Snažil by se co nejvíce rozšiřovat svůj okruh kompetencí. Přiznává, že je dnes v oblasti investování mnohem větší konkurence. V minulosti bylo mnohem jednodušší najít zajímavé investiční příležitosti.
 • V BRKA nemají v úmyslu zahlcovat firmy v portfoliu dotazníky, které jsou spojené s ESG (kritéria Environmental, Social and Governance), a sestavovat jejich hodnocení. Snaží se udržovat náklady na minimu. Nehodlají zatěžovat zaměstnance a zvyšovat náklady tím, že budou dělat věci, které dělat nemusí, a to jen proto, že se jedná o standard v korporátní sféře.
 • BRKA hodlají pokračovat v investicích v energetickém sektoru. Hledají dostatečně atraktivní projekty. V oblasti utilit mají firmy BRKA velmi silnou pozici, která se v čase bude zlepšovat.
 • Proč Buffett neinvestuje přebytečnou hotovost do akciového indexu, když nemá jiné investiční příležitosti? Je přesvědčen, že jim trhy dříve či později zajímavé příležitosti nabídnou. Pokud by například v roce 2007 či 2008 zainvestovali do indexu, neměli by takovou kapacitu investovat do zajímavých příležitostí, jakou měli. Rádi mají k dispozici hotovost, kterou mohou v případě krize rychle využít. Řídí BRKA s vědomím, že lidé mají v akciích společnosti veškeré své jmění. Proto se snaží investovat konzervativně, aby se vyhnuli permanentní ztrátě kapitálu. Investice do indexových produktů nicméně dává pro většinu lidí smysl.
 • Pokud byste před 200 lety řekli lidem, že je v budoucnu na polích nahradí z 90 % traktory a jiná technika, patrně by měli obavy. Podobně je tomu i dnes. Svět se mění. Snažíme se neustále zvyšovat produktivitu. Se stejným počtem lidí vyrobit více, nebo s menším množstvím lidí vyrobit stejné množství výrobků. O tom je kapitalismus. Dlouhodobě funguje. Vždy nalezneme způsob, jak lidi zaměstnat. V minulosti například pracovala většina lidí v zemědělství. Dnes v něm pracuje již jen zanedbatelné procento populace.
 • Munger se domnívá, že současné nerovnoměrné rozdělení bohatství je pouze nehoda, kterou způsobily nízké úrokové sazby. Ty podpořily cenu akcií a jiných cenných papírů, což zvýšilo jmění bohatých lidí. To však dříve či později pomine.
 • Banky a pojišťovny by měly být regulované, mimo jiné i proto, že spravují peníze jiných lidí. Chování bank bylo v průběhu nemovitostní bubliny katastrofální. Musí být regulované, i když je to nepříjemné. Neregulované prostředí způsobilo v minulosti spoustu problémů.
 • Buffett se snaží psát dopisy akcionářům, jako by je psal pro své sestry. Srozumitelným jazykem, popsat všechny důležité události, aby získaly přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Nepíše je pro analytiky, ale pro akcionáře. Rozsah není důležitý. Dopis o 300 stránkách může říci méně než dopis o 50 stránkách. Nechce, aby se čtenář utopil v detailech. Větší míru detailu by sice určitě ocenila konkurence, avšak pro akcionáře by větší přidanou hodnotu neměla.  
 • Buffett má rád velké trhy, protože zde může lépe umístit kapitál. V Číně však prozatím mnoho aktivit nemají.
 • Buffett by rád více investoval ve Velké Británii i v Evropě. Byl by rád, kdyby firmy na starém kontinentu měly BRKA více v povědomí, a kdyby z tohoto regionu přišla zajímavá nabídka. Jsou připraveni investovat ve Velké Británii.
 • V BRKA nechtějí soutěžit o firmy s jinými společnostmi. Chtějí, aby společnosti přišly za BRKA, protože chtějí být součástí holdingu.
 • Kultura v BRKA je silnější než v minulosti a v čase se dále zlepšuje. Společnost je na tom lépe, než kdy byla. Jediným problémem je její velikost. Nelze očekávat, že by dosáhli stejných výnosů jako v minulosti, avšak v dlouhodobém horizontu se jim bude dařit mnohem lépe než řadě jiných firem. Jsou přesvědčeni, že investice do společnosti bude dobrým nástrojem, jak dlouhodobě rozumně zhodnotit kapitál.
 • V současném světě, ve kterém vše ovládají instituce, budují rádi něco, co vlastní primárně drobní investoři.
 • Pokud by byly veškeré prostředky BRKA investovány do indexu S&P 500, potom by byla výkonnost vždy nižší než v případě indexu, protože musí platit daně z příjmů na úrovni firmy. Jejich cílem není překonávat S&P 500.
 • Výkonnost akciových pozic Teda a Todda se pohybuje kolem výkonnosti indexu S&P 500. Mají lepší výkonnost než Buffett.
 • Konkurence American Express (AXP) se zvětšuje. Budou úspěšní v určitém segmentu kreditních karet. Stále se však jedná o skvělou společnost.
 • V budoucnu lze očekávat, že BRKA pomohou s financováním více akvizic, tak jako v případě Occidental Petroleum (OXY). V pátek večer zazvonil Buffettovi telefon s nabídkou, v sobotu se sešel se zástupci společnosti a v neděli uzavřeli dohodu v hodnotě 10 mld. USD. Schopnost rychlé reakce je jednou z výjimečných výhod BRKA.
 • BRKA nemají žádnou konkrétní rovnici pro stanovení rizik. Vždy je však odhadují a kalkulují. Nejdůležitější je, aby člověk rozuměl tomu, co dělá. Nepoužívají žádné složité excelovské tabulky či modely.
 • Buffettova obava, že automobilky zaznamenají významné úspěchy v oblasti pojištění automobilů je asi taková, jako že pojišťovny budou úspěšné ve výrobě automobilů. Pojištění není jednoduché podnikání.
 • Prodej automobilů přes internet je další konkurence pro prodejce. Buffett si však nemyslí, že internet zničí klasické prodejce automobilů.
 • Munger se domnívá, že člověk nepotřebuje portfolio o 50 akciích. Celý život preferuje držet 3-4 akcie. Nezáleží mu na tom, že všichni akademici považují tento přístup za špatný. Domnívá se, že je správný, pokud víte, co děláte. Jemu se v životě vyplatil.
 • Je velmi důležité, jaké přátele si vybíráte.
 • Člověk by se měl neustále snažit rozšiřovat svůj okruh kompetencí, pokud může, ale opatrně.
 • S menším množstvím kapitálu by byli schopni dosáhnout podstatně lepších výsledků. Na trhu existuje stále řada drobných neefektivit, které lze využít. Čas od času se objeví zajímavé příležitosti. Avšak s velkými částkami je nelze využít.
 • V případě See´s Candy se v minulosti několikrát snažili expandovat, v cca 12 případech bohužel neuspěli. Využili nicméně hotovost, kterou firma generovala, k nákupu jiných společností.    

(Pozn. Volný překlad z živého přenosu ze setkání s akcionáři Berkshire Hathaway. Některé z výše uvedených závěrů mohly být autorem webu chybně přeloženy/interpretovány.)

Záznam ze setkání s akcionáři Berkshire Hathaway 2019