Zápisky z výročního setkání akcionářů Berkshire Hathaway 2019 (část 1.)

Máme za sebou první polovinu setkání akcionářů Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB), na kterém Warren Buffett a Charlie Munger prezentovali kvartální výsledky společnosti a odpovídali na dotazy akcionářů. Stručné shrnutí nejdůležitějších bodů naleznete níže.

Stručné shrnutí nejdůležitějších bodů ze setkání akcionářů Berkshire Hathaway 2019:

 • Čtvrtletní provozní zisk BRKA vzrostl z 5,29 mld. na 5,555 mld. USD.
 • Čistý zisk dosáhl 21,7 mld. USD oproti 1,14 mld. ztrátě v roce 2018. Buffett opět upozornil na změnu v účetních standardech, která deformuje vypovídací schopnost zveřejněných výsledků.
 • Float firmy vzrostl ze 116 mld. na 124 mld. USD.
 • Veškeré hospodářské výsledky jsou bez vlivu Kraft Heinz, který doposud svá čísla nezveřejnil.
 • BRKA dělají zpětné odkupy akcií pouze v situaci, kdy je tržní cena pod konzervativním odhadem vnitřní hodnoty společnosti. Diskontu vůči vnitřní hodnotě se také přizpůsobuje celkový objem, za který jsou zpětné odkupy realizovány. Vnitřní hodnotu chápe Buffett jako určité cenové rozpětí, nikoliv jako jedno číslo. V současnosti nepovažují akcie BRKA za výrazně podhodnocené. Jakmile budou považovat akcie za hluboce podhodnocené, jsou připraveni agresivně nakupovat.
 • Sledují pozorně konkurenci v oblasti železnic a snaží se poučit z toho, co vidí. Snaží se zlepšit efektivitu Burlington Northern Railroad, které vlastní.
 • Wells Fargo (WFC) udělala řadu chyb, odměňovala špatné praktiky. Na rozdíl od Salomon Brothers však banka své problémy začala relativně rychle řešit. Akcionáři za chyby Wells Fargo zaplatili. Buffett bohužel není schopný zajistit, aby nikdo z desetitisíců zaměstnanců BRKA neudělal v budoucnu žádný podvod.
 • Daňoví poplatníci v USA neztratili díky bankám/bankovním krizím žádné peníze. Banky navíc přispívají do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), kde jsou nyní pro případ dalších bankovních krizí již desítky miliard USD.
 • Buffett má rád společnosti, které zpětně odkupují akcie. Tržní cena by však měla být pod vnitřní hodnotou.
 • Nejzajímavější akcie, kterou Buffett kdy nakoupil mimo portfolio BRKA, byla akcie společnosti, která čistě náhodou narazila na ropu na pozemcích, které nakoupila. Podnikala přitom ve zcela jiném oboru.
 • Člověk by neměl mluvit o politice jako zástupce společnosti, kterou řídí, ale vždy jako fyzická osoba, protože se jeho názor nemusí shodovat s názory akcionářů. V BRKA striktně oddělují politiku od podnikání společnosti.
 • Munger i Buffett věří, že prosperující země by měla mít sociální síť, která by se postarala o chudé. Měla by však být rozumně nastavena. Věří v kapitalismus. Ten však potřebuje jistou míru regulace.
 • Při zpětných odkupech akcií preferuje Berkshire Hathaway nakupovat akcie BRKB před BRKA. Buffett si nepřeje, aby akcie společnosti byly výrazně nadhodnocené či podhodnocené. Jakmile však budou podhodnocené, jsou připraveni situace využít.
 • Munger odhaduje, že v budoucnu budou více investovat v Číně.
 • BRKA mají v portfoliu dobré společnosti, které jsou schopné se přizpůsobovat měnícímu se světu kolem nich.
 • Zisky Kraft Heinz (KHC) jsou s ohledem na množství kapitálu, který firma potřebuje, dobré. Jedná se o dobrou společnost, avšak bohužel Buffett přeplatil za Kraft. Svět značek a maloobchodu se změnil. Maloobchod má větší sílu než v minulosti. Například Amazon, Wal-Mart či Costco. Tyto společnosti mají podstatně silnější pozici vůči dodavatelům typu Kraf Heinz. Provozní výsledky Kraft Heinz se pod současným managementem zlepšily, avšak Buffett bohužel při investici do firmy přeplatil.
 • Teprve se ukáže, zda bude podnikatelský model některých společností v oblasti prodeje nábytku, které obětují zisky (resp. jsou ztrátové) ve prospěch tržeb a růstu tržního podílu, v budoucnu dlouhodobě úspěšný. Současné firmy BRKA z odvětví se přizpůsobují a rozvíjejí prodej přes internet.
 • Alternativní investice pracují často s dluhem, který násobí jejich zisky v době růstu. Problém přichází při poklesech. Aktuálně máme nízké úrokové sazby, které přejí zadlužování. Historie nám však ukázala, že to vždy nemusí skončit dobře. Příkladem byl Long-Term Capital Management. Buffetta nechávají alternativní investice chladným. Nabídka a poptávka v oblasti nákupu firem, které nejsou veřejně obchodovány, se v posledních letech velmi dramaticky změnila (pozn. spousta kapitálu v private equity fondech, avšak relativně malý počet společností na trhu). Pokud by Buffett řídil penzijní fond, byl by v oblasti alternativních investic velmi opatrný. Munger dodává, že BRKA podnikají bezpečněji než společnosti v oblasti alternativních investic.
 • Řada fondů si účtuje vysoké poplatky. Buffett se v minulosti ptal nejmenovaného portfolio manažera, jak může účtovat klientům 2 % polatek za obhospodařování majetku a dalších 20 % za výkonnost, když nemá žádný důkaz, že dokáže dodat přidanou hodnotu. Odpověď portfolio manažera byla: „protože si nemůžu účtovat 3 % a 30 %“. Buffettovi připadají poplatky řady fondů velmi vysoké. Problematické jsou společnosti, které se primárně orientují na navyšování aktiv pod správou, ze kterých mají poplatky.   
 • Value investování není o nízkých value/hodnotových ukazatelích. Je o hodnotě, kterou za své peníze dostáváme.
 • Munger přiznal, že mu ani tak nevadí, že nenakoupili v minulosti akcie Amazon (AMZN). Mnohem více lituje skutečnosti, že nekoupili akcie společnosti Google (GOOGL), o které věděli podstatně více.
 • Pokud standardní pojišťovna bude vždy držet kapitál, který by pokryl nejhorší možný scénář, který by mohl nastat, potom bude mít špatnou výkonnost. Výhodou BRKA je, že má spoustu kapitálu, který generují jiné firmy z portfolia. Díky tomu má BRKA velkou konkurenční výhodu oproti klasickým pojišťovnám. Pojišťovnictví je pro BRKA velmi cenným aktivem. BRKA má vynikající pojišťovnictví, jedno z nejlepších na světě, má vynikající schopné lidi. Hodnota firem z pojišťovnictví je mnohem větší, když jsou součástí BRKA, než kdyby působily samostatně.
 • Prostředí nízkých úrokových sazeb a 2 % inflační cíl centrální banky způsobují, že si lidé, kteří vkládají své peníze do investic s fixním výnosem (např. dluhopisy), v budoucnu za své úspory nekoupí o moc více než dnes. Ne pro všechny rodiny je v současnosti nejlepším řešením si za každou cenu odkládat peníze a investovat. Pokud jim například dnešní hodnota peněz zajistí jeden den v Disneylandu a za X let týden v Disneylandu (pozn. tedy ne o moc více), potom je otázkou, zda je nyní odložená spotřeba tím nejlepším řešením. Jsou i důležitější věci než peníze. Lidé nejsou vždy šťastnější, když mají více peněz. Jsou šťastnější, když se o ně nemusí strachovat. Ale neplatí korelace, že čím více peněz člověk má, tím je šťastnější.
 • Ted Weschler a Todd Combs jsou pro BRKA zdrojem dodatečných nápadů, o nichž by jinak Buffett nikdy nepřemýšlel. Rozšiřují investiční universe BRKA. V budoucnu může nastat velký problém v oblasti spekulativních dluhopisů. Ted a Todd umožní BRKA na případné problémy mnohem rychleji a efektivněji reagovat a využít více příležitostí, které jim trhy v případě paniky nabídne, ať již na trhu dluhopisů či jinde.
 • Když přijel Buffett v průběhu svých líbánek do Las Vegas, žasnul nad tím, že lidé cestují tisíce mil, aby sázeli své peníze ve hrách, o nichž předem ví, že jim pravděpodobnost výhry není nakloněná. Podobný pocit má dnes v případě Bitcoinu.
 • Buffett by nikdy neinvestoval cizí peníze, pokud by nevěděl, že lidé, jejichž peníze investuje, nejsou na stejné myšlenkové vlně jako on. Ve svých začátcích požadoval po svých klientech, aby pochopili jeho způsob investování a odměňování. Neinvestoval by peníze lidí, kteří mají nesplnitelná očekávaní. Nejvíce se obával, že přijde o peníze svých klientů.
 • BRKA nebude nikdy zveřejňovat své zahraniční pozice, pokud jí to regulace nenařídí.
 • Ziskové marže Precision Castparts jsou níže než Buffett očekával. Očekává však, že se zisky firmy v budoucnu výrazně zvýší.
 • Čím je Buffett starší, tím lépe chápe lidské chování. Přichází to se zkušenostmi.
 • Brazilská 3G Capital má větší apetit pro dluh než BRKA. Zároveň jsou mnohem lepší v oblasti provozu, než by byl Buffett při řízení společnosti. Munger upozornil, že v 3G Capital udělali spoustu vynikajících obchodů. Nyní však přišel okamžik, kdy se jim jeden zatím příliš nevydařil (pozn. Kraft Heinz).
 • Problém s Kraft Heinz nebyl v tom, že 3G Capital výrazně redukovali náklady. Problém byl v tom, že BRKA a 3G Capital zaplatili za firmu příliš vysokou cenu. Situace v oblasti výrobců potravin se v posledních letech výrazně změnila. Spotřebitelské chování se změnilo. Kraft Heinz má stále solidní marže a ziskovost, na začátku však bohužel zaplatili za firmu příliš vysokou cenu. Buffett nemá příliš velkou obavu o značky v portfoliu Kraft Heinz.
 • V případě Applu (AAPL) Buffettovi nejvíce vadí, že šla cena akcií příliš vzhůru. Nyní je akcie méně atraktivní k přikupování. Je si vědom regulatorních překážek, kterým firma ve světě čelí. Apple je nicméně vynikající firma a jsou rádi, že je společnost největší pozicí v portfoliu veřejně obchodovaných akcií BRKA.     

Zápisky z druhé poloviny setkání s akcionáři naleznete ZDE.

(Pozn. Volný překlad z živého přenosu ze setkání s akcionáři Berkshire Hathaway. Některé z výše uvedených závěrů mohly být autorem webu chybně přeloženy/interpretovány.)