Zajímavosti ze světa investičních společností a fondů

Každým rokem vydává Investment Company Institute svou pravidelnou publikaci Investment Company Fact Book (aktuální vydání naleznete ZDE), která je přehledem trendů a statistik ze světa investičních společností (primárně z USA). Letošní šedesáté vydání není výjimkou. Pojďme se společně podívat na několik zajímavostí, které aktuálně zveřejněná publikace přinesla.

Zajímavosti ze světa investičních společností a fondů

 • Celosvětový objem aktiv investovaný v regulovaných otevřených fondech = 54,9 bilionu USD
  • USA = 25,7 bilionu
  • Evropa = 18,8 bilionu
  • Asie-Pacifik = 7,3 bilionu
  • Zbytek světa = 3,1 bilionu
Celkovy objem aktiv v jednotlivych tridach aktiv 2010 az 2019
 • Celková čistá aktiva registrovaná u investičních společností v USA = 26,0 bilionu USD
  • Podílové fondy = 21,3 bilionu
  • ETF = 4,4 bilionu
  • Uzavřené fondy = 278 miliard
  • Unit Investment Trusts = 79 miliard
 • Podíl investičních společností registrovaných v USA na:
  • US akciích = 32 %
  • US a zahraničních korporátních dluhopisech = 21 %
  • US pokladničních poukázkách a jiných cenných papírech vládních agentur = 14 %
  • US municipalitách = 29 %
  • Komerčních papírech = 25 %
 • Procento US domácností vlastnící fondy registrované v USA = 46,4 %
 • Počet US domácností a jednotlivců vlastnící fondy registrované v USA = 59,7 mil., 103,9 mil.
 • Medián vlastněných podílových fondů = 4
 • Před 60 lety byl objem aktiv ve fondech v USA 21 miliard USD (cca 4 % HDP), v roce 2019 to bylo 26 bilionů USD (cca 120 HDP).
 • Průměrná výše poplatků UCITS fondů v uplynulých letech klesá
Prumerne poplatky UCITs fondu v letech 2013 az 2018
 • Na konci roku 2019 bylo ve světě nabízeno 122 528 regulovaných fondů, což je o 42 % více ve srovnání s rokem 2010. Z toho 46 % z těchto fondů mělo domicil v Evropě, 29 % v regionu Asie-Pacifik, 8 % v USA a 17 % ve zbytku světa.
 • Nejvíce aktiv měly fondy v USA, následovány Evropou a regionem Asie-Pacifik
Celkovy objem aktiv fondu dle regionu 2010 az 2019
 • Počet fondů v USA = 16 660, aktiva = 26 044 mld. USD:
  • Podílové fondy = 9 414, aktiva = 21 292 mld. USD
  • Uzavřené fondy = 500, aktiva = 278 mld. USD
  • ETF = 2 175, aktiva = 4 396 mld. USD
  • UITs = 4 571, aktiva = 79 mld. USD
 • Indexové ETF (19 %) a indexové podílové fondy (19 %) tvoří 38 % celého trhu, za zbývajících 62 % jsou zodpovědné aktivně řízené fondy.
 • Podíl domácích indexových fondů na celkové tržní kapitalizaci US akcií je relativně nízký (15 %), stejně tak i domácích aktivně řízených podílových fondů a ETF (15 %). 70 % je v držení hedge fondů, pojišťoven, penzijních fondů a individuálních investorů.
Podil indexovych fondu na trzni kapitalizaci US akciovych trhu 2009 az 2019
 • V roce 2019 se otevřelo 530 nových fondů, 612 fondů naopak zaniklo či se sloučilo s jinými fondy.
 • Turnover rate fondů v USA poklesl na 28 %, což je nejnižší úroveň od roku 1985.
Turnover rate fondů v USA 1985 az 2019
 • Průměrné náklady US akciových fondů (expense ratio) poklesly z 0,99 % v roce 2000 na současných 0,52 %. (Pozn. Poplatky fondů v ČR jsou několikanásobně vyšší! Není výjimkou, že v případě akciových fondů překonávají 2 % p.a.. Stačí nahlédnout do dokumentu Klíčové informace pro investory 5 největších fondů v ČR a zaměřit se na celkovou nákladovost fondu + jako „bonus“ zohlednit případné vstupní a výstupní poplatky).
Nakladovost US akciovych fondu 2000 az 2019
 • Nákladovost fondů v USA má tendenci klesat s jejich velikostí.
Nakladovost fondu v USA od roku 2000 do roku 2019
 • Indexové fondy mají výrazně nižší náklady.
Naklady aktive a pasivne rizenych fondu v USA 2000 az 2019