Bill Ackman o současné situaci na finančních trzích

Bill Ackman, zakladatel a portfolio manažer aktivistického hedge fondu Pershing Square Capital Management v pořadu Davida Rubensteina o současné situaci na finančních trzích, ekonomice či investicích.  

Hlavní myšlenky:

 • Hlavní příčinou současného nesouladu mezi akciovými trhy a statistikami z reálné ekonomiky je konstrukce akciových indexů, které jsou váženy na základě tržní kapitalizace. Největší akcie z indexu S&P 500 z koronaviru vesměs těžily. Nejvíce postiženy byly malé firmy s nízkou tržní kapitalizací, které však nemají v indexech příliš velkou váhu.
 • Hodnota akcie je navíc současná hodnota všech budoucích peněžních toků, které bude akcie schopna v budoucnu vygenerovat. Jednoletý či dvouletý výpadek proto zase až tak zásadně hodnotu akcie neovlivní.
 • V krátkém horizontu ovlivňuje akciové trhy sentiment investorů. V posledních týdnech hrály emoce na trzích důležitou roli.
 • Investiční proces Ackmana je zcela nezávislý na budoucím prezidentovi USA. Je naprosto irelevantní, kdo vyhraje. Ackman hledá kvalitní společnosti schopné přestát jakékoliv prostředí.
 • Aktivisté jsou schopni vytvořit svými zásahy hodnotu.
 • Název fondu pochází ze jména existujícího náměstí, kde měl fond dříve kancelář.
 • Největší chyby v historii Pershing Square se odehrály, když se fond odklonil od svých 8 základních principů investiční strategie. Největšími chybami byly investice do společností Valeant Pharmaceuticals či Herbalife.
 • Rostoucí dluh USA je znepokojující.
 • Ekonomika se začne přibližovat normálu nejdříve v první polovině roku 2021.
 • Starbucks je svým způsobem technologická společnost.
 • Ackman uvažuje o svém fondu jako o private equity fondu, který investuje do akcií veřejně obchodovaných firem.