Významné nákupy value investorů ve 4Q/2017

Čtvrté čtvrtletí roku 2017 bylo možné označit z hlediska nákupů významných value investorů za smíšené. Řada investorů redukovala své akciové pozice, mnozí ovšem pokračovali v nákupech. Za zmínku stojí 21 níže uvedených nákupů, které měly významný dopad na celkové portfolio vybraných value investorů.

Kde panovala shoda?

Hned tři value investoři navyšovali výrazně své pozice ve farmaceutické společnosti Allergan (AGN) – Wallace Weitz, Sam Peters a Seth Klarman. Další tři zase nakupovali akcie technologické firmy Google (GOOG) – Chris Hohn, Daniel Loeb a Glenn Greenberg. Dva investoři nakupovali shodně akcie společnosti Alliance Data Systems (ADS) – Allan Mecham, Glenn Greenberg. A v neposlední řadě se dva investoři shodli na akciích Time Warner Inc. (TWX) – Seth Klarman a David Abrams.

Tabulka významných nákupů value investorů za 4Q/2017

Významné nákupy value investorů ve 4Q2017
Pozn. Tabulka výše odráží pouze viditelnou část portfolií investorů! Zahraniční akcie, short pozice či váha jiných tříd aktiv v portfoliu není viditelná. Celková procenta proto mohou být zavádějící!

Tip: