Výnosy akciových indexů v roce 2021 a jejich aktuální valuační ukazatele

Nejvýznamnější globální akciové indexy v průběhu čtvrtého čtvrtletí pokračovaly v růstu. Výjimkou byly akcie na rozvíjejících se trzích, které poklesly. Podobný obrázek nabídl i pohled na výkonnost hlavních akciových indexů za celý rok 2021. Příčinou poklesu akcií na rozvíjejících se trzích byla především Čína, jejíž akcie mají největší procentuální váhu v EM indexu, a které v průběhu roku prudce propadly poté, co investory vystrašila vlna státních intervencí. Ke ztrátám přispěly i brazilské akcie, které zaznamenaly druhou nejhorší roční výkonnost z celého žebříčku. V jakých zemích vynesly akcie v roce 2021 nejvíce? V jakých naopak nejméně? A jak si stojí jednotlivé indexy z pohledu valuací?

Výnosy akciových indexů v roce 2021

Při pohledu na výnosy vybraných indexových ETF v roce 2021 zjistíme, že nejvyšší výkonnosti dosáhly akcie v Saudské Arábii (+31,44 %). Druhé místo obsadily rakouské akcie (+28,34 %). Třetí příčku obsadily americké akcie (+27,07 %). Na opačném konci nalezneme turecké akcie (- 29,89%), brazilské akcie (-24,28 %) a akcie z Chile (-23,57 %).

Vynosy akciovych indexu v roce 2021

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

Výnosy akciových indexů v uplynulých 5 letech

Jak si vedou jednotlivé regiony v dlouhodobějším horizontu? V uplynulých pěti letech se nejvíce dařilo akciím na Tchaj-wanu (+126,8 %), v USA (+112 %) a akciím v Nizozemí (+107,95 %). Nejhůře si naopak vedly akcie v Turecku (-42,78 %), v Chile (-38,3 %) a v Kolumbii (-22,8 %).

5Y vynosy akciovych indexu k 12_2021

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

Výše uvedená data s výkonností a valuačními ukazateli si můžete stáhnout zde:

Aktuální valuační ukazatele jednotlivých indexů

Nyní se pojďme společně podívat na vybrané valuační ukazatele jednotlivých indexů na konci čtvrtého čtvrtletí (k 30.12.2021).

Nejvyšší dividendový výnos

Na grafu níže jsou seřazeny jednotlivé země dle dividendového výnosu jejich hlavního akciového indexu. Z grafu je zřejmé, že nejvyšším dividendovým výnosem se mohou pochlubit akcie v Jižní Africe (5,03 %), v Turecku (4,37 %) a v Rusku (4,18 %). Nejnižší výnos mají naopak akcie v Izraeli (0,16 %), v Indii (0,16 %), v Irsku (0,66 %).

Dividendovy vynos akciovych indexu v roce 2021

Nejnižší P/BV

Na grafu níže jsou jednotlivé akciové regiony seřazeny dle hodnot P/BV. Obecně platí, že čím nižší hodnota, tím jsou akcie statisticky levnější.

PBV akciovych indexu v roce 2021

Valuace jsou pouze jednou stranou mince. Jaké trhy mají nejvyšší ROE?

Valuace jsou pouze jednou stranou mince. Statisticky levné akcie ještě nutně nemusí být podhodnocené. Pokud například firma balancuje rok co rok na tenké hranici mezi ziskem a ztrátou, přičemž svým majitelům generuje dlouhodobě rentabilitu vlastního jmění (tzv. ROE) ve výši pouhých 1-2 %, potom si bezpochyby zaslouží být levná. Pokud je naopak schopná dosahovat nadprůměrné rentability, potom si přirozeně zaslouží vyšší valuace. Společnosti s vysokými valuačními ukazateli (statisticky drahé) tudíž nemusí být vždy nutně nadhodnocené a vice versa.

Podobné je to i s akciovými indexy, které se navíc zásadně liší svou sektorovou strukturou, koncentrací/diverzifikací, volatilitou měny indexu a řadou dalších faktorů, díky nimž nemusí být vzájemné srovnání vždy zcela korektní (často srovnáváme jablka s hruškami).

Pokud jsme se však již pustili do srovnání regionů z hlediska valuací, potom se podívejme i na druhou stranu mince, kterou je rentabilita vlastního jmění (ROE). Jaké regiony jsou na tom nejlépe?

ROE akciovych indexu v roce 2021

První místo obsadily akcie z Jižní Afriky. Na druhé příčce jsou akcie z USA a dále pak akcie ze Švýcarska. Nejhůře si naopak vedou akcie v Irsku, Peru a Hong Kongu. Při posuzování ROE je však nutné brát v potaz, zda se jedná o dlouhodobě udržitelnou míru rentability, či pouhý jednorázový výkyv. Toto však bohužel nebylo v níže uvedeném grafu předmětem zkoumání.

Nyní tedy pojďme valuace a rentabilitu spojit dohromady. Jak na to? Způsobů je celá řada. Jedním z nich může být spojení valuačního ukazatele PB (tržní hodnota na akcii k účetní hodnotě na akcii) a ROE (rentability vlastního jmění). Složený ukazatel PBV/ROE nám říká, kolik zaplatíme za 1 % rentability. Čím nižší částku platíme, tím lépe.

Jaké regiony jsou tedy z výše uvedeného pohledu nejlevnější? Turecko, Jižní Afrika či Rusko. Nejdražší se naopak jeví Irsko, Peru a Spojené Státy.

PBVROE akciovych indexu v roce 2021

Upozornění: Autor webu neručí za spolehlivost výše uvedených dat. Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF rozvíjejících se trhů, Jižní Koreje, Německa či ETF kopírující World Index. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.