Výnos akcionáře (shareholder yield) – vylepšený ukazatel dividendového výnosu

O’Shaughnessy Asset Management, investiční společnost zaměřená na kvantitativní investování, zveřejnila před několika týdny zajímavou studii s názvem „Shareholder Yield: A Differentiated Approach to an ‘Efficient’ Market – US Large Cap Value“ (kompletní studii naleznete ZDE), v níž se věnovala ukazateli výnos akcionáře (shareholder yield) a jeho možnému využití při investování do akcií. Výsledky studie jsou pozoruhodné a bezesporu stojí za povšimnutí.  

Co je ukazatel výnos akcionáře (shareholder yield)?

Management společnosti vytváří hodnotu pro své akcionáře dvěma způsoby: 1) generováním zisku a 2) alokací tohoto zisku co nejefektivnějším způsobem s ohledem na dlouhodobý prospěch akcionářů. Analytici O’Shaughnessy Asset Management (dále jen „OSAM“) zkoumali alokace korporací za několik dekád a dospěli k závěru, že nejlepším způsobem, jak může většina firem alokovat kapitál, je jeho návrat zpět akcionářům.

Jedním ze způsobů je přirozeně výplata formou dividend. Nevýhodou tohoto způsobu je však dvojí zdanění – poprvé na úrovni firmy samotné, podruhé potom na úrovni investora. Naproti tomu při zpětném odkupu akcií se investoři druhému zdanění zcela vyhnou.

V OSAM se rozhodli zaměřit na oba způsoby. Ukazatel výnos akcionáře (shareholder yield) je součtem dividendového výnosu (vyplaceného v uplynulých 12 měsících očištěného o mimořádné dividendy) a procenta čistých zpětných odkupů akcií za uplynulých dvanáct měsíců. Jedná se o užitečný ukazatel, který může pomoci identifikovat dobrý management jednající ve prospěch akcionářů.

V OSAM zjistili, že ve skutečnosti byl nákup společností v USA, které prováděly značné zpětné odkupy svých akcií, v uplynulých dekádách vynikající investiční strategií.

Proč firmy zpětně odkupují své akcie?

Firmy mají tři základní důvody, proč odkupují své akcie:

  1. Akcie jsou levné, přičemž velkými zpětnými odkupy akcií management vysílá investorům signál, že akcie považuje za podhodnocené
  2. Zpětné odkupy vyvažují negativní vliv ředění akcií, který nastává, když firmy odměňují své zaměstnance formou akciových programů
  3. Zpětné odkupy jsou zneužity k umělému navýšení zisku na akcii

Investoři by se přirozeně měli zaměřit na společnosti, které zpětně odkupují akcie z prvního důvodu a nikoliv z důvodů číslo dva a tři.

Kvantitativní strategie OSAM

V OSAM se tudíž rozhodli doplnit ukazatel výnosu akcionáře o dodatečné ukazatele, případně provést nezbytné úpravy. Rozhodli se zaměřit:

  • na akcie firem s vysokou hodnotou tzv. čistého výnosu zpětných odkupů akcií (zpětné odkupy jsou očištěny o nově emitované akcie)
  • na akcie firem, které mají vysoké zpětné odkupy akcií, a které se zároveň obchodují za nízké valuace
  • na akcie firem s dobrou kvalitou zisků, které nemanipulují se svými hospodářskými výsledky
Pojmy vynos akcionare

Následně zkoumali výsledky jednotlivých výše uvedených kritérií na US akciích od roku 1987. Zjistili, že akcie společností, které v předchozím roce odkoupily nejvíce vlastních akcií, si vedly v roce následujícím podstatně lépe než trh samotný, a to při nižší volatilitě. Naopak akcie firem, které emitovaly největší množství akcií, si vedly nejhůře.

Zpetne odkupy akcii USA od roku 1987 decily

Následně zkombinovali zpětné odkupy akcií s valuacemi. Akcie v pravém horním rohu si vedly co výkonnosti nejhůře. Jednalo se o firmy, které byly drahé a navíc emitovaly nejvíce nových akcií. Naopak firmy v levém dolním rohu si vedly nejlépe (největší zpětné odkupy akcií a nízké valuace).

Zpetne odkupy akcii USA a valuace od roku 1987

Na závěr testovali zpětné odkupy akcií a kvalitu zisků. Cílem bylo vyhnout se společnostem, které manipulují se svými zisky.

Zpetne odkupy akcii USA a kvalita zisku od roku 1987

Nakonec vše zkombinovali a zkoumali výkonnost jednoho dolaru, který by byl v roce 1982 investován do čtyř různých strategií.

  1. Do indexu S&P 500
  2. Do 10 % large cap společností s nejvyšším dividendovým výnosem
  3. Do 10 % large cap společností s nejvyšším ukazatelem výnos akcionáře (dividendy + zpětné odkupy akcií)
  4. Do portfolia akcií firem s nejvyšším ukazatelem výnos akcionáře po zohlednění valuací a kvality zisků
Vynosy strategii postavenych na vynosu akcionare