Vynikající Howard Marks o současných finančních trzích a daňové reformě

Howard Marks zveřejnil další ze svých vynikajících memorand pro investory. Tentokráte se věnuje současnému prostředí na finančních trzích a daňové reformě.

Kompletní memo naleznete zde.

Stručný přehled mema:

 • Marks vedle sebe staví současná pozitiva a negativa trhů
  • Pozitiva (dlouhotrvající a nyní i synchronizovaný hospodářský růst; případná recese by nemusela být příliš vážná; deregulace a vstřícný postoj Donalda Trumpa vůči podnikatelskému sektoru; daňová reforma; téměř nejnižší nezaměstnanost v USA za 60 let (4,1 %); nízká inflace; očekávání postupného a omezeného zvyšování úrokových sazeb; investoři nejsou v euforii; klasickým katalyzátorům bear marketů je přiřazována jen malá pravděpodobnost výskytu).
  • Negativa (některé makroekonomické faktory, které jsou při současném růstu trhů investory ignorovány; růst úrokových sazeb; velmi dlouhý růst HDP a velmi nadprůměrné ziskové marže firem; velmi vysoké valuace; velmi nízké očekávané výnosy většiny tříd aktiv – jedny z nejnižších v historii; hon za výnosy přiměl investory čím dál více riskovat; agresivnější chování investorů kvůli obavám z propásnutí dalšího potenciálního růstu trhů; nízká volatilita; investiční rozhodnutí jsou činěna na základě relativních a nikoliv absolutních výnosů)
 • Někteří lidé vyzdvihují současné zlepšující se fundamenty, jiní zase varují před vysokými valuacemi a vysokými cenami aktiv. Oba argumenty jsou pravdivé. Otázkou je, ke kterému se více přiklonit.
 • Marks se přiklání k defenzivní a obezřetné části investorů. Makroekonomické nejistoty, vysoké valuace a rizikové chování ostatních investorů vylučuje agresivní investiční přístup a přirozeně jej vede spíše k obezřetnosti.
 • Peníze, které šly snadno vydělat, již byly vydělány.
 • Domnívá se nicméně, že by bylo chybou navyšovat extrémním způsobem své pozice v hotovosti.
 • Při pohledu na současné trhy upozorňuje na několik významných faktorů:
  • Nejsme svědky žádné přehnané euforie investorů, tudíž není důvod se domnívat, že by měla brzy splasknout spekulativní bublina.
  • Optimismus investorů nicméně rychle roste.
  • Ceny aktiv jsou velmi vysoko.
  • Budoucnost je nejistá, avšak současné vysoké ceny znamenají, že pravděpodobnost dalšího dlouhodobého prudkého růstu není na naší straně.
  • Nikdo není schopný říci, co se stane v krátkodobém horizontu.
 • Ujišťuje své klienty, že v Oaktree budou vždy investovat s ohledem na cenu a hodnotu, kterou za ni dostávají a nebudou časovat trhy v závislosti na predikcích budoucího vývoje ekonomiky, trhů či psychologie ostatních investorů.
 • Zároveň uvádí, že odmítá sázet na to, zda se dočkáme či nedočkáme dalšího prudkého růstu cen, jak někteří investoři předpovídají (viz. např. Dalio v článku zde či Grantham v článku zde).
 • V další části mema rozebírá daňovou reformu v USA.
 • Na rozdíl od jiných investorů (např. Longleaf Partners v článku zde) je přesvědčen, že daňová reforma a repatriace hotovosti ze zahraničí povede k růstu firemních ratingů, k vyšším vypláceným dividendám a financování zpětného odkupu akcií.
 • Daňová reforma povede zároveň k vyššímu státnímu deficitu rozpočtu, vyššímu státnímu dluhu, vyššímu růstu HDP, vyšší inflaci a vyšším úrokovým sazbám, což je fiskální směr, který je pro USA dlouhodobě neudržitelný.

Tip: