Výjimečný Seth Klarman o investování, v dopise akcionářům nešetří kritikou

Setha Klarmana lze bez větších pochyb zařadit do kategorie deseti nejlepších value investorů na světě. Jeho hedge fond Baupost Group dokázal od svého vzniku v roce 1982 zhodnocovat vklady klientů dvouciferným tempem, a to s minimální finanční pákou a relativně vysokým podílem hotovosti (někdy více než 30 % portfolia). Klarman napsal vynikající knihu „Margin of Safety, Risk Averse Investing Strategies for the Thoughtful Investor“ (stručné BIO ZDE). Jeho dopisy akcionářům (mnohé z nich dostupné ZDE) jsou podobně jako v případě Warrena Buffetta velmi sledovanou událostí, a to i přesto, že nejsou veřejně dostupné. Vždy stojí za přečtení a ani letos tomu nebylo jinak.

Odkaz na kompletní dopis sice na investicedoakcii.cz tentokrát bohužel nenaleznete, avšak níže alespoň stručný výtah.

 • Dařilo se části portfolia, které je zaměřené na speciální situace, privátní investice a zajištění. Akcie veřejně obchodovaných společností bez katalyzátoru fluktuovaly spolu s trhem.
 • Současné portfolio Baupost Group považuje za extrémně podhodnocené.
 • V roce 2018 udělali i několik chyb. Příkladem byla investice v Colony Capital (CLNY), kde se původní teze ukázala být zcela chybnou. Dále nakoupili akcie Pacific Gas & Electric a Univar (UNVR), a to těsně před velkými propady.  
 • V dobách vysoké volatility připomínají někdy akciové a dluhopisové trhy spíše obchodování s komoditami. Kapitál se divoce přesouvá mezi akciemi a dluhopisy spolu s tím, jak penzijní fondy, podílové fondy, hedge fondy, algoritmické obchodní systémy a alokátoři aktiv rebalancují svá portfolia. Baupost se v podobných situacích snaží využít svých analytických schopností, disciplíny a dlouhodobého investičního horizontu.
 • V roce 2018 se na trhy po delší době vrátila volatilita, což řadu investorů nepříjemně zaskočilo. Obzvláště investory v ETN XIV, kde spekulovali na pokles volatility. Od svého vzniku v roce 2010 zhodnotilo ETN (Exchange traded note) 14x. Na začátku roku však v průběhu jediného měsíce ztratilo 95 % své hodnoty, když se na trhy vrátila po několika letech vyšší rozkolísanost cen.
 • Kapitál se v uplynulých letech přesouval od aktivně řízených fondů k pasivním. Od roku 2002 do roku 2008 se zdvojnásobil a do roku 2018 téměř ještě jednou.
 • Valuace se vyšplhaly na druhé nejvyšší úrovně v historii. Ekonomický růst v USA trvá již 9,5 roku (téměř rekord). A jak už to tak bývá, dlouhý býčí trh doprovázený růstem cen zastínil v srdcích investorů rýsující se rizika. Skeptici, jako vždy v býčích trzích, ztratili svou kredibilitu a aktiva pod správou. Řada investorů zvolila strategii prodat, jakmile začnou akcie klesat.
 • V říjnu začaly trhy klesat. Baupost revidoval své analýzy a nakupoval.
 • Data o zpomalování americké ekonomiky byla na konci roku smíšená.
 • Klesaly všechny třídy aktiv. V polovině listopadu až 90 % všech aktiv vykazovalo roční ztrátu. Cena ropy propadla v šesti týdnech o 27 %, přičemž v jednom okamžiku klesala rekordních 12 dní v řadě. Index S&P 500 zažil nejhorší prosinec od roku 1931. Klesla většina akciových indexů ve světě. Kryptoměna Bitcoin propadla o více než 70 %. Vítězem se stala hotovost. Výprodeje se nevyhnuly ani technologickým hvězdám FAANG.
 • Investoři nadále projevovali obrovský zájem o oblast private equity, kde se domnívali, že stále budou moci dosáhnout dvouciferných výnosů. Obrovský příliv kapitálu však vyhnal valuace transakcí v odvětví a použití finanční páky k historickým maximům.
 • Americká centrální banka zvýšila čtyřikrát úrokové sazby a začala redukovat svou rozvahu. Klarman si pokládá otázku, zda pokud snižování úrokových sazeb a kvantitativní uvolňování stimulovalo ekonomický růst a akciový a dluhopisový bull market, co potom udělá zvyšování sazeb a kvantitativní utahování?
 • Další obavou je již 36 let trvající býčí trh dluhopisů v USA. Řada investorů na trzích dluhopisů ještě nikdy v životě nezažila bear market.
 • Díky nulovým sazbám začali investoři ve velkém nakupovat dluhopisy, REITy, úvěry, vše co neslo alespoň nějaký výnos. Požadavky na kvalitu se prudce snížily. Dramaticky se zvýšil objem dluhopisů s nejnižším investičním stupněm BBB. Investoři začali ve velkém půjčovat peníze rizikovým společnostem s vysokými dluhy, aniž by požadovali dostatečné záruky.
 • Výrazného růstu dluhů jsme svědky i na úrovni jednotlivých států. Za posledních 10 let se prudce zvýšily dluhy USA, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Kanady nebo Číny. Toto vysoké zadlužení může být podle Klarmana semínkem budoucí krize.
 • Americký rozpočtový deficit prudce roste, a to v době ekonomického růstu a velmi nízké nezaměstnanosti, což považuje za nezodpovědné.
 • Spojené státy ještě stále těží z faktu, že je dolar světovou rezervní měnou. To se však může časem změnit. Nikdo údajně zcela přesně netuší, kolik dluhu je již příliš.
 • Obává se, že na finančních trzích je až příliš mnoho finanční páky/zadlužení.
 • Nikdo neví, jak budou algoritmické obchodní systémy reagovat na první větší vlnu výprodejů. Dle WSJ jsou tyto systémy, modely a pasivní investování zodpovědné až za 85 % všech obchodů s akciemi.
 • Řada akcií je díky pasivnímu investování méně likvidní, vlastnická struktura se stává více koncentrovaná. Příští medvědí trh tak může mít překvapivě vážné dopady na akcie firem s nízkou tržní kapitalizací či na akcie mimo hlavní akciové indexy.
 • Akciové trhy jsou údajně čím dál pozoruhodnější. Jako celek mají indexy vysoké valuace, avšak v rámci indexů je zároveň celá řada rostoucích společností obchodující se na 52týdenním minimu za jednociferné P/E. Současné výprodeje údajně představují nákupní příležitost.
 • Globální nejistota ve světě roste. Máme zde obchodní války, brexit, nestabilní Itálii, zpomalující Čínu, vratkou eurozónu, izolované Spojené státy, agresivní Rusko, kontroverzní osobnosti v čele Turecka, Maďarska, Brazílie či Venezuely, vraždy novinářů v Saudské Arábii, sociální nepokoje ve Francii, ovlivňování voleb, problematiku migrace, manipulaci s fakty, fake news, zákopovou válku občanů i politických stran a řadu dalších problémů.
 • Hrozivou zprávou je potom upadající víra v demokracii. Přibližně 71 % Američanů narozených ve třicátých letech věří, že je velmi důležité žít v demokratickém systému, avšak pouze 29 % Američanů narozených v osmdesátých letech sdílí stejný názor.
 • Klarman dále rozebírá současné problémy americké demokracie.
 • Investoři musí ve svých portfoliích pravidelně balancovat mezi přehnanou opatrností a přehnaným podstupováním rizika. Příliš velká opatrnost vede k nízkým výnosům a ušlým investičním příležitostem. Nadměrná koncentrace na relativní výkonnost však na druhou stranu často vede k podstupování příliš velkého rizika a může vést k permanentní ztrátě kapitálu.
 • Vždy záleží na mandátu, který dostane portfolio manažer od svých klientů. Jedni očekávají, že bude překonávat akciový index, druzí zase tolerují krátkodobě horší výsledky na úkor dlouhodobé solidní výkonnosti. V Baupostu se zaměřují na dlouhodobý několikaletý horizont.
 • Jsou ochotni obětovat část růstu, aby se vyhnuli propadům. Drží hotovost, pokud nejsou schopni najít dostatek atraktivních investičních příležitostí.
 • Pokud je člověk až příliš zaměřený na vynikající výsledky, potom má často tendence honit se za každou investicí a často podlehne vábení trhu v podobě neustále se zvyšujících odhadů růstu, trend-followingu, nadměrné finanční páce či různým druhům finančního inženýrství.
 • Na druhou stranu pokud je člověk až příliš rizikově averzní, tak má tendence přeceňovat rizika. Jak jejich potenciální dopady, tak pravděpodobnost toho, že nastanou.
 • Investoři by měli postavit své rozhodování na faktech, měli by diverzifikovat, vyhnout se zadlužení/finanční páce a při svých analýzách používat vždy konzervativní odhady.
 • Člověk by se měl snažit vyvarovat behaviorálním předsudkům a zajištovat největší rizika, pokud je hedging za přijatelnou cenu.
 • Klarman se v Baupostu zároveň zaměřuje na duraci investic. Preferuje investice s katalyzátorem, které uspíší návrat ceny k vnitřní hodnotě. Katalyzátory způsobí, že výsledek investice není natolik závislý na budoucím vývoji trhů či makroekonomické situaci, ale spíše na schopnostech správně vyhodnotit a odhadnout výsledek dané korporátní události/speciální situace (např. restrukturalizace, fúze, akvizice, bankrotu, spin-offu, prodeje firemních aktiv, a dalších).
 • Žádná strategie není schopna eliminovat riziko. Klarman však věří, že jejich přístup je schopný dosáhnout solidních výsledků při omezené míře rizika, které podstupují.
 • Máme-li tedy portfolio s neomezenou durací (např. portfolio akcií bez katalyzátorů), může se obchodovat téměř kdekoliv, a my budeme vystaveni tlaku prodávat, jakmile akcie začnou klesat. Portfolio s omezenou durací a katalyzátory by si však mělo vést lépe.
 • Poklesy na konci minulého roku vygenerovaly řadu nových investičních příležitostí.
 • Pokud nakoupíme akcie, jejichž cena následně klesne, potom bychom z poklesu hned neměli usuzovat, že jsme udělali chybu. Nikdo nedokáže predikovat denní pohyby cen akcií. Pokles může být naopak příležitostí. Důležité je znovu provést analýzu a bez emocí posoudit situaci, jako bychom akcii nevlastnili.
 • Podle Klarmana je nejlepší přemýšlet o trzích jako o místě, kde se potkávají masy kupujících a prodávajících a dohadují se o ceně. Informace z toho vzešlá nám potom říká, při jaké ceně a objemech byli ochotni obchodovat. Tyto údaje jen stěží předpovídají, zda nastane další den pokles či růst.
 • Klarman by si přál, aby měl schopnost časovat trhy. Konstatuje však, že tuto schopnost nikdo nemá a mít nebude. Člověk se nesmí nechat ovlivnit denními fluktuacemi trhů.
 • Závěrem konstatuje, že pokud v investičním světě existuje slepice schopná snášet zlatá vejce, potom to rozhodně nejsou krátkodobé investiční výnosy, ale důvěra klientů. A přesně důvěru svých klientů si chtějí v Baupostu dle Klarmana udržet.