Výhled J.P.Morgan Chase a Amundi na rok 2018

Konec roku je ve světě financí a investic již tradičně spojen s věštěním budoucnosti. Analytici, investiční stratégové a ekonomové největších bank, investičních společností a jiní správci aktiv přeleští své křišťálové koule a se sebejistotou jim vlastní přesvědčují klienty, že právě oni naprosto přesně vědí, jakým směrem se bude ubírat ekonomika, finanční trhy a jaké investice budou vynášet nejvíce.

Value investoři top-down predikcím a makroekonomickým prognózám tradičně nepřikládají příliš velkou váhu, protože si velmi dobře uvědomují jejich procentuální (ne)úspěšnost, avšak i přesto nezaškodí si několik výhledů pro rok 2018 přečíst. Investor alespoň získá přehled o současném převládajícím tržním konsenzu. Následně si může v hlavě lépe utřídit, které jeho myšlenky jsou v rozporu s převládajícím názorem trhu (tzv. kontrariánské myšlení). Opomíjené a nenáviděné oblasti finančních trhů, které jsou nyní považovány řadou často krátkodobě smýšlejících institucionálních investorů za neatraktivní, mohou být pro investory s podstatně delším investičním horizontem zdrojem velmi zajímavých investičních příležitostí. Výhledy navíc často obsahují řadu velmi cenných fundamentálních informací a statistik, které stojí za pozornost. Mohou zároveň poukázat na některá důležitá rizika, která by ani bottom-up value investor neměl ignorovat.

V uplynulých týdnech zveřejnila své výhledy společnost Amundi (největší správce investic v Evropě) a jedna z největších investičních bank světa J.P.Morgan Chase. Jejich výhledy naleznete zde a zde + zde. Stručné shrnutí je hned na první stránce odkazu. Zároveň zde naleznete i detailní report, který je možné stáhnout ve formátu pdf.

Tip: Další novinky naleznete v sekci Novinky. Další zajímavé reporty lze nalézt na stránkách jednotlivých bank v rubrice Odkazy.