Velký výroční rozhovor s Buffettem při příležitosti zveřejnění dopisu akcionářům

Warren Buffett, bezpochyby nejúspěšnější investor uplynulých 90 let, zveřejnil v sobotu svůj pravidelný roční dopis akcionářům Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB, dopis naleznete ZDE). V dopise se zaměřil na výsledky společnosti v roce 2019, upozornil na volatilní zisky díky změně účetních standardů či na příliš vysoké platy a pochybnou kvalitu řady členů představenstev amerických společností. Zároveň, jak již bývá dobrým zvykem, poskytl rozhovor televizní stanici CNBC.

Stručné shrnutí rozhovoru:

 • V souvislosti s koronavirem by si investoři měli položit otázku, zda se výhled pro americké společnosti pro následujících 10-20 let nějak výrazně změnil díky posledním 24 hodinám, kdy akcie poklesly. Neinvestuje do firem na základě aktuálních novinových titulků. Pokud vám trhy nabídnou možnost nakoupit společnost, která se vám líbí, za podstatně nižší ceny, potom byste toho měli využít.
 • Nikdo netuší, co trhy udělají v následujících dnech či týdnech. Jediné co víme je, zda při dané ceně děláme dobrou investici či ne. Netušíme, jaký bude další krátkodobý vývoj ceny.
 • Není možné předpovídat budoucí chování akciových trhů pouhým čtením aktuálních zpráv.
 • Je třeba si uvědomit, že kupujeme podíl na skutečném podniku, nikoliv jen kus papíru v podobě akcie. Investice do akcií je podobná jako investice do farmy či půdy. Jen proto, že nám trhy nabízí možnost nakupovat či prodávat akcie v horizontu minut či sekund ještě neznamená, že bychom to měli dělat.
 • V investování je důležité reinvestování a síla složeného úročení.
 • Akcie i dluhopis může být dobrou i špatnou investicí. Vždy záleží na ceně, kterou zaplatíme.
 • Akcie nemusí být vždy lepší investicí než dluhopisy. Většinou však jsou. A je tomu tak i v současnosti.
 • Pokud dnes nakoupíme 30letý US dluhopis s 2 % výnosem, potom se jedná o ekvivalent akcie s P/E 50, přičemž máme jistotu, že zisk v následujících 30 letech nevzroste. Investici do akcie s P/E 50 by mnoho lidí neudělalo. Akcie jsou dnes lepší investicí než 30leté dluhopisy.
 • Investoři mají 3 základní investiční možnosti – hotovost, která nám dává možnost využít příležitostí v budoucnu, dluhopisy a akcie. Akcie jsou dnes atraktivnější než dluhopisy.
 • Svět se neustále potýká s problémy. Současnost není ničím výjimečná.
 • Koronavirus ovlivňuje některé z Buffettových firem v portfoliu Berkshire Hathaway. Zároveň je však ovlivňuje celá řada dalších faktorů. Důležité je, kde tyto firmy budou za 5-10 let.
 • Berkshire Hathaway vlastní přibližně 10 % podíl ve všech největších US aerolinkách (detail portfolia ZDE). Není příliš pravděpodobné, že by některé z nich Buffett koupil celé. Důvodem je regulace.
 • Berkshire Hathaway prodala ve 4Q část akcií banky Wells Fargo (WFC). Jedním z důvodů redukce pozice byl 10 % vlastnický podíl ve firmě, který Buffett nechce překročit.
 • Banky budou vydělávat více peněz, pokud bude sklon výnosové křivky strmější. Banky v USA jsou schopné vydělávat solidní peníze i s relativně nízkými sazbami. V jiných částech světa s nižšími (či zápornými) sazbami musí banky používat vyšší páku, aby dosáhly podobných zisků, což se Buffettovi nezamlouvá.
 • Nikdo netuší, co záporné sazby znamenají a jaké budou mít dopady. To bude zřejmé až zpětně. Není to však normální situace.
 • Nízké sazby jsou špatnou zprávou pro pojišťovny, ale dobrou pro akcie.
 • Není dobré se za každou cenu honit za výnosem. Pokud výnosy obecně klesly, měli bychom přizpůsobit své výdaje nižším výnosům a nepodstupovat vyšší riziko v honu za vyšším výnosem. Měli bychom si dávat pozor na prodejce investičních produktů, kteří nám slibují v současném prostředí velmi nízkých sazeb zázračné výnosy.
 • Státní dluh USA těží z velmi nízkých sazeb. Nízké sazby jsou skvělé pro dlužníky.
 • Konglomeráty mají špatnou pověst a často oprávněně.
 • Manažeři společností v Berkshire Hathaway mají velkou míru volnosti a jsou vynikající. Výhodou Berkshire Hathaway je schopnost přesouvat kapitál v rámci konglomerátu dle potřeb, a to s relativně vysokou mírou daňové efektivity.
 • Rozdělení Berkshire Hathaway by bylo daňově velmi nevýhodné. Společnosti mají údajně v rámci Buffettova konglomerátu synergie. Nemusí se obávat o financování, nemusí získávat peníze prostřednictvím Wall Street.
 • Buffett daruje 99 % veškerého svého majetku charitě.
 • Rentabilita US komerčních bank se dlouhodobě pohybuje cca kolem 12-16 %, což není vůbec špatné. Důležité je, aby banky nedělaly hlouposti. Aktuálně jsou jejich akcie atraktivnější než většina ostatních sektorů.
 • Akcie Berkshire Hathaway nedokázaly překonat výkonnost S&P 500 v 1Y, 3Y, 5Y a 10Y horizontu. Jednou z příčin je velikost společnosti. Kapitál je investovaný konzervativně. Buffett připouští, že v následujících letech může index S&P 500 dosáhnout vyšší výkonnosti než akcie jeho firmy. Odhaduje však, že v dlouhodobém horizontu si stále povede jeho firma o něco lépe než index. Při poklesu akcií očekává lepší výsledky než index.
 • Pokud by zůstaly úrokové sazby takto nízko ještě několik desetiletí, potom by byl rád zainvestovaný v akciích více než ze 100 %. Akcie jsou vůči dluhopisům levné. Domnívá se však, že se něco dříve či později změní. Neví však co a kdy. Proto udržuje vysoký podíl hotovosti, aby byl připraven na cokoliv.
 • Buffett se domnívá, že Berkshire Hathaway bude dobře fungovat i bez něj.
 • Apple je skvělá společnost. Je třetí největší pozicí konglomerátu.
 • Buffett by volil Bloomberga. Se Sandersem sice v některých otázkách souhlasí, ale odklon od kapitalismu by byl velkou chybou. Pokud by si měl vybrat mezi Sandersem a Bloombergem, volil by Bloomberga.
 • Zpětný odkup akcií je pro Berkshire Hathaway poměrně obtížný. Je velmi těžké neovlivnit tržní cenu. S akciemi se příliš nespekuluje. Firma má dlouhodobé investory.
 • Buffett s Mungerem si lámou hlavu nad tím, jak dopadne svět s negativními úrokovými sazbami, vysokými dluhy a současnými stimulačními opatřeními.
 • Členové představenstev v USA jsou velmi často příliš přepláceni.
 • Buffett při rozhodování o investicích nebere v úvahu ESG.
 • Kryptoměny nemají žádnou hodnotu. Jediné na co kupující spoléhají je, že po nákupu kryptoměny jim za ni někdo v budoucnu zaplatí více, než kolik zaplatili oni. Buffett nevlastní a nikdy nebude vlastnit kryptoměny. Domnívá se, že jsou často využívány k nelegální činnosti.
 • Reportované ETF v portfoliu Berkshire Hathaway nenakoupil ani Buffett, ani Tod či Ted. Jednalo se o nákup v rámci jedné společnosti, kterou konglomerát vlastní, a která ETF nakupovala do svého penzijního fondu.
 • Kraft Heinz má příliš velký dluh a měl by jej co nejrychleji splatit. Zaplatili za něj však příliš vysokou cenu.
 • Značky jsou vždy v přímém souboji s maloobchody. Intenzita se liší země od země. Některé značky jsou velmi silné a nelze je snadno nahradit. U jiných je to podstatně jednodušší. Maloobchody v posledních letech získávají při vyjednáváních čím dál větší převahu.