Value investování postavené na nákupu akcií s nízkým P/BV nebude příliš dobře fungovat, protože vzrostla role nehmotných aktiv.

Bill Nygren z Oakmark Funds vystoupil před několika týdny na CFA konferenci v New Yorku, kde hovořil o nastavení value investičního procesu v jejich fondech a o rostoucím významu nehmotných aktiv při oceňování firem.

V minulosti se celá řada value investorů zaměřovala při hledání investičních příležitostí primárně na hmotná aktiva společnosti v podobě pozemků, budov či strojů. Tato aktiva ocenili aktuálními tržními cenami, odečetli hodnotu závazků, a pokud byla výsledná hodnota podstatně vyšší než aktuální tržní hodnota akcií firmy na burze, potom narazili na podhodnocenou akcii. Získali podíl ve společnosti, kde byla hodnota hmotných aktiv po odečtení závazků výrazně vyšší než tržní cena akcií. Ostatní aktiva nebrali v potaz a získávali je prakticky zdarma.

S expanzí technologického sektoru a firem z oblasti služeb však zároveň dramaticky vzrostl počet kapitálově nenáročných firem, kde hmotná aktiva hrají zanedbatelnou roli a prim přebírají aktiva nehmotná (značka, know how, patenty, licence, a jiné). Vypovídací schopnost účetní hodnoty a její provázanost s vnitřní hodnotou společností díky tomu výrazně poklesla. Bill Nygren je proto přesvědčený, že by tyto změny měli zohlednit ve svých investičních procesech i value investoři, podobně jako to udělali v Oakmark Funds.

Kompletní video s prezentací naleznete ZDE.