V investování je důležité hledat trhliny v tržním konsenzu

Rupal Bhansali, CIO investiční společnosti Ariel Investments, rozebírala v uplynulých dnech v pořadu WealthTrack svůj value investiční přístup, pro nějž je charakteristická averze vůči ztrátám či podstupování omezené míry rizika při zachování potenciálu nadprůměrných výnosů. Rupal dále rozebrala konkrétní akcie, které drží v portfoliu svých fondů, a to Michelin, Ahold, NTT Docomo, Glaxosmithekline či China Mobile. Více naleznete v rozhovoru níže.

Hlavní myšlenky rozhovoru:

 • Pokud se náš investiční názor neliší od tržního konsenzu, potom nám s největší pravděpodobností nevydělá žádné nadprůměrné výnosy, protože je již obsažen v aktuální tržní ceně.
 • Chce-li investor dosáhnout odlišných výnosů než trh, musí být schopný identifikovat investiční příležitosti, kde se tržní konsenzus mýlí. Pokud je investiční příležitost snadno pochopitelná a jednoduchá, potom je nejspíše i trhem správně oceněna.
 • V současnosti proti sobě stojí pasivní investování či investování na základě jednoduchých kvantitativních pravidel vs. fundamentální investování. První přístup je v posledních letech velmi populární a zažívá enormní příliv kapitálu.
 • Čím větší je příliv kapitálu do růstových akcií, tím dříve se z nich stávají zároveň momentum akcie a stírají se hranice mezi oběma skupinami.
 • Výkonnost trhů v posledních letech určují především peněžní toky, nikoliv fundamenty.
 • Současné úrovně akciových trhů nejsou fundamenty ospravedlnitelné.
 • Nejdelší býčí trh v historii USA podporují zásahy americké centrální banky, která vždy při prvních známkách výraznějších poklesů intervenuje a podpoří akciové trhy. To však způsobuje značnou inflaci na úrovni finančních aktiv.
 • Kromě inflace na úrovni aktiv existuje v USA i reálná inflace, která se však nedostatečně odráží v oficiálních statistikách.
 • Korporátní sektor se zadlužuje. Spousta růstových firem neroste organicky, ale jen díky fúzím a akvizicím, které jsou financovány extrémně levnými úvěry.
 • V současnosti jsme v konečné fázi cyklu.
 • Rozdíl ve valuacích růstových a value akcií je největší za několik let. Okamžik obratu se údajně blíží.
 • Pro nadprůměrnou dlouhodobou výkonnost je někdy nutné opustit akciové trhy, i když hudba ještě stále hraje, a postavit se na chvíli na stranu. Relativní výkonnost vůči indexu bychom měli ignorovat. Stěžejní je dlouhodobá absolutní výkonnost. Je potřeba kontrolovat své emoce.
 • Populární akcie či investiční témata bývají často velmi riziková.
 • Lidé se často rozhodují na základě historické výkonnosti.
 • V investování je nejdůležitější neztrácet peníze. Kontrola rizika je mnohem důležitější než výnosy.
 • Vyhněme se akciím FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) a raději se zaměřme na MANG (Michelin, Ahold, NTT Docomo, Glaxosmithkline).
 • Akcie ze sektoru consumer staples (např. Procter & Gamble) jsou aktuálně velmi drahé. Každý ví, že se jedná o kvalitní společnosti, a proto je jejich cena vysoko.
 • MANG akcie jsou špatně pochopeny. Investoři je řadí do oblasti spotřeby, která vykazuje cyklický charakter. Vezměme si ale například výrobce pneumatik Michelin (FR:ML). Je spotřeba pneumatik skutečně cyklická? Ve chvíli, kdy pneumatiky doslouží, musíme je vyměnit.
 • Ahold (NL:AD) je sice společnost s nízkým tempem růstu na úrovni tržeb a zisků, avšak tempo růstu FCF by mělo být solidní. Jedná se o stabilní firmu, která již nepotřebuje investovat do svého rozvoje příliš kapitálu. Proto mohou zpětně odkupovat své vlastní akcie a vyplácet relativně vyšší dividendu.
 • NTT Docomo (JP:9437) je telekomunikační společnost generující zisky na základě předplatného zákazníků. Firma generuje solidní FCF a vyplácí dividendy.
 • Glaxosmithkline (UK:GSK) je dominantní společností ve výrobě léků na astma. Firma se dále zaměřuje na výrobu vakcín, jejichž spotřeba díky demografii na rozvíjejících v budoucnu pravděpodobně poroste.   
 • Z FAANG akcií je nejzranitelnější Netflix (NFLX). Investoři se domnívají, že má konkurenční výhodu. Avšak síla tkví ve kvalitním obsahu a nikoliv v platformě.
 • Rupal Bhansali doporučuje nákup akcií China Mobile (CHL). Firma má 66 % tržní podíl na čínském trhu, druzí dva největší konkurenti mají dohromady 33 % podíl. Společnost má minimální dluhy, vyplácí dividendy a obchoduje se za nízké valuace.