Investiční strategie postavená na nákupech akcií s nízkým hodnotovým ukazatelem není value investování

U-Wen Kok, Jason Ribando a Richard Sloan publikovali v roce 2017 zajímavou studii s názvem „Facts about Formulaic Value Investing“, v níž se zaměřili na rozdíl mezi kvantitativním value investováním (nákupem akcií na základě nízké hodnoty jednoho či několika value ukazatelů) a value investováním postaveným na odhadu vnitřní hodnoty společnosti.

Pojem „value investování“ je čím dál častěji používán v souvislosti s kvantitativními investičními strategiemi, které využívají pro výběr akcií do portfolia jeden či více value/hodnotových ukazatelů (např. P/BV, P/E). Typickým znakem výše uvedených přístupů je, že nevyžadují téměř žádné znalosti či zkušenosti potřebné pro stanovení vnitřní hodnoty akcie.

Autoři studie dospěli ke dvěma závěrům.

  1. Neexistují příliš přesvědčivé důkazy, že tyto strategie zaručují v případě US akcií dlouhodobě nadprůměrné výnosy.
  2. Místo aby tyto strategie identifikovaly podhodnocené akcie, tak systematicky identifikují akcie společností s dočasně nafouknutými účetními výkazy.   

Varují proto, že by tyto strategie neměly být zaměňovány s value strategiemi vyžadujícími stanovení vnitřní hodnoty akcie!

Autoři dále upozorňují, že o něco lepších výsledků v případě kvantitativních strategií postavených na výběru akcií na základě nízkých hodnot value ukazatelů lze dosáhnout tím, že je zkombinujeme s ukazateli kvality, ziskovosti či s momentem. Snížíme tak riziko tzv. „value traps“. Schopný analytik by měl být schopen bez větších problémů výrazně vylepšit výsledky výše uvedených kvantitativních strategií.

Největší akciové trhy na světě jsou vysoce konkurenční. Již Graham & Dodd před 80 lety upozorňovali, že nakupování akcií na základě jediného value ukazatele s největší pravděpodobností nezajistí výrazně nadprůměrné investiční výsledky. S rozvojem výpočetní techniky a robustních databází se zároveň zvýšil zájem i o kvantitativní přístupy v investování. Tisíce podobných strategií bylo zpětně otestováno na historických datech. Řada z nich v určitých obdobích v minulosti skvěle fungovala, jindy zase selhaly. Autoři studie varují před závěrem, že historicky úspěšné kvantitativní strategie budou fungovat i v budoucnu.