Splaskává spekulativní bublina na amerických akciových trzích?

Dr. Martin Tarlie, člen Asset Allocation Teamu v investiční společnosti GMO, publikoval před několika dny zajímavý report zabývající se předražením amerických akcií. Tarlie využil metodiku posuzování spekulativních bublin z nedávno zveřejněné studie „Stock Market Bubbles and Anti-Bubbles (ZDE)“ a rozebral, zda se americké akcie v jedné nachází, a zda nyní praskla.

Kompletní report GMO naleznete ZDE.

Nejdůležitější body:

  • Nový model naznačuje, že se americké akciové trhy ocitly v roce 2017 a 2018 ve spekulativní bublině.
  • Díky změně sentimentu na trzích začala tato bublina na konci čtvrtého čtvrtletí minulého roku splaskávat, a to i přes relativně silné fundamenty.
  • GMO doporučuje držet v portfoliu co nejméně amerických akcií.

GMO zároveň na konci prosince zveřejnila své pravidelné odhady sedmileté reálné výkonnosti vybraných tříd aktiv. Výsledky jsou v souladu se závěry výše uvedené studie.

Odhad sedmiletych realnych vynosu vybranych trid aktiv 122018

Pozn. Výše jsou uvedené odhady reálné výkonnosti (tedy po odečtení inflace). GMO počítá s návratem inflace k patnáctiletému průměru na úrovni 2,2 %. Nominální výkonnost získáme tak, že k hodnotě v grafu přičteme zpět inflaci (tedy 2,2 %). Např. V případě akcií rozvíjejících se zemí je odhad nominální výkonnosti 6,9 % (4,7 % + 2,2 %).

Upozornění: Výše uvedené informace by v žádném případě neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF se zaměřením na rozvíjející se trhy a Jižní Koreu. Dále pak jednotlivé akcie z různých regionů.