Proč shortovat akcie společnosti Tesla, Ralph Lauren či Anheuser Busch InBev?

Příznivec value investování Whitney Tilson v posledních týdnech uspořádal konferenci Kase Learning Short Selling Conference, která se netradičně zaměřila výhradně na short selling[1]. V jejím průběhu vystoupilo několik přednášejících, kteří představili hlavní důvody, proč shortovat akcie firem Tesla (TSLA), Ralph Lauren (RL), Anheuser Busch InBev (BUD) a jiných.

Co si z konference odnést?

Short selling nepatří do tradiční výzbroje value investorů. Někteří value investoři jej sice využívají, aby si částečně zajistili své portfolio nakoupených akcií (logika zajištění je popsána níže[2]), ale převážná většina spadá spíše do kategorie long only investorů (akcie pouze nakupují, neshortují).

Short selling je obecně spojen s obrovskou mírou rizika! V neprospěch investora hraje především nepříznivý poměr výnos/riziko. Náš potenciál zisku je 100 % (v případě bankrotu firmy), avšak pokud špatně odhadneme situaci, potom je naše potenciální ztráta neomezená (neomezený růstový potenciál firmy/resp. jejich akcií). Dalším nepříznivým faktorem je skutečnost, že akciové indexy v dlouhodobém horizontu zhruba 2/3 času rostou a jen 1/3 času klesají. Short seller tudíž většinu času bojuje s protivětrem v podobě zvyšujícího se optimismu ostatních investorů a rostoucích akciových indexů. Proto se value investoři shortování raději vyhýbají.

Short selleři však mohou mít pro value investory jednu velkou přidanou hodnotu. Vzhledem k tomu, že věčně bojují s nepřízní okolního prostředí (trhy rostoucí 2/3 času, nepříznivý poměr výnos/riziko, nenávist ze strany managementu firem či vlád, a další), musí mít skvělé analýzy, jinak v podobném prostředí příliš dlouho nepřežijí.

Short selleři nám mohou pomoci odhalit slabá místa v naší vlastní analýze, kterých jsme si dosud nevšimli. Jejich protiargumenty a inverzní pohled na věc nás často vyburcuje k přemýšlení a k prověření správnosti našich závěrů. Pokud tedy máme nakoupené akcie firmy, která je populárním cílem short sellerů, potom bychom si měli být naší analýzou skutečně velmi jistí, protože na druhé straně obchodu stojí většinou lidé s velmi kvalitním researchem.

V případě, že vlastníte akcie některé z níže uvedených firem (či zvažujete jejich nákup), potom stojí bezpochyby za to poslechnout si názor a hlavní argumenty short sellerů, kteří stojí proti vám a důkladně se zamyslet nad svou vlastní analýzou.

Proč shortovat akcie společnosti Tesla, Ralph Lauren či Anheuser Busch InBev?

Short akcií Tesla (TSLA)

Short akcií Ralph Lauren (RL)

Short akcií Anheuser Busch InBev (BUD)

[1] Short selling je spekulace na pokles tržní ceny akcie. Investor si vypůjčí akcii, kterou hodlá shortovat, nejčastěji od svého brokera. Následně ji prodá a doufá, že cena akcie v následujících dnech či týdnech propadne a on ji bude moci nakoupit zpět za cenu nižší. Pokud se tak stane, potom akcii vrátí brokerovi a jeho zisk představuje rozdíl mezi penězi získanými z prodeje na začátku, od nichž odečte náklady, které byly spojené s nákupem akcie bezprostředně předtím, než je vrátil brokerovi (- poplatky, – úroky).

[2] Tzv. long/short value investor nakoupí, podobně jako jakýkoliv jiný typický value investor, podhodnocené akcie firem s atraktivním poměrem výnos/riziko. Na rozdíl od long only investora však zároveň shortuje akcie společností, které považuje za nejméně atraktivní a u nichž očekává pokles jejich tržní ceny. Očekává, že v býčím trhu porostou ceny jeho nakoupených akcií výrazně rychleji než ceny shortovaných akcií (pokud se mu poštěstí a shortované akcie budou klesat, potom vydělá nejen na nakoupených akciích, ale i na shortovaných). V případě medvědího trhu pak počítá s tím, že sice jeho nakoupené akcie poklesnou, avšak ještě více propadnou shortované akcie, protože se většinou jedná o firmy nevalné kvality v potížích (vysoké dluhy, ztráty, účetní podvody, umírající odvětví, …). Zisk z short pozic potom částečně vykompenzuje ztráty z nakoupených akcií. Čím nižší ztráty celého portfolia, tím vyšší je šance na solidní dlouhodobou výkonnost.


Upozornění: Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.