Proč se zajímat o statistiku?

Aswath Damodaran, value investor a profesor na New York University, zveřejnil svůj první díl ze série videí o statistice, v němž vysvětlil, proč je vhodné znát alespoň základy této disciplíny, která s rostoucím množstvím zpracovávaných dat ve světě nabývá čím dál více na významu. Dále hovořil o způsobech, jak je možné statistiku zneužít, k čemu vlastě statistiku potřebujeme, o big data, analýze dat, zobrazení statistických dat a dalších tématech. Detailněji budou jednotlivé body rozebrány v separátních videích, která budou následovat.