Přehodnocení rizikové prémie akcií – kniha zdarma

CFA Institute zorganizoval v roce 2011 a v roce 2021 fórum Equity Risk Premium (ERP), na kterém hosté diskutovali o otázkách souvisejících s rizikovou prémií akcií. Poznatky a prezentace z poslední akce se staly podkladem pro knihu „Revisiting the Equity Risk Premium“, kterou CFA nabídl ke stažení zdarma (ZDE) na svých stránkách.

Účastníci diskuze

Účastníky diskuze v roce 2021 byli Robert Arnott, Clifford Asness, Mary Ida Compton, Elroy Dimson, William Goetzmann, Roger Ibbotson, Antti Ilmanen, Martin Leibowitz, Rajnish Mehra, Thomas Philips a Jeremy Siegel. Každý účastník vystoupil s prezentací, o které pak celá skupina diskutovala.

Hlavní témata

Ibbotson a Dimson diskutovali o historických (více než stoletých) výnosech v různých zemích. Ibbotson dále představil svou metodu pro vytváření pravděpodobnostních předpovědí budoucích výnosů. Asness prozkoumal možnosti využití Shillerova ukazatele CAPE (cyclically adjusted price-earnings ratio) pro predikování budoucích výnosů. Dále se zaměřil na dividendové výnosy a zpětné odkupy akcií.

Ilmanen rozdělil očekávaný výnos na několik částí: dividendy, reálný růst, inflaci a tak dále. Philips představil metodu pro předpovídání výnosů dluhopisů. Poté se zaměřil na akcie, u kterých porovnal prognózy dle několika různých metod se skutečnými výsledky. Jeremy Siegel prosazoval „návrat k základům“, tedy využití dividendového a ziskového výnosu, míry růstu dividend a zisků, výplatní poměr a ukazatel ceny k zisku na akcii.

Goetzmann vše uzavřel zajímavým příkladem jedné společnosti (vodní mlýn ve Francii), u níž byl schopný dohledat téměř 600 let historických údajů o výnosech. Ty lze následně využít k otestování jednotlivých oceňovacích modelů.

Několik grafů

Kniha obsahuje celou řadu zajímavých grafů a statistik, které vám pomohou porozumět dlouhodobým výnosům jednotlivých základních tříd aktiv. Příklad několika zajímavých grafů z knihy naleznete níže.

Grafy mimo jiné ukazují, že hotovost (resp. ekvivalent hotovosti v podobě krátkodobých pokladničních poukázek) dokázala v USA historicky překonat inflaci.

Dlouhodobe vynosy akcii dluhopisu hotovosti a inflace v USA
Dlouhodobe realne vynosy akcii dluhopisu hotovosti a inflace v USA za 200 let
Dlouhodobe realne vynosy akcii dluhopisu a hotovosti mimo usa
Korelace mezi US akciemi a dluhopisy od roku 1969

Tip: