Pohrávání si se štěstím

John Hussman, zakladatel Hussman Funds, zveřejnil další ze svých pravidelných měsíčních komentářů, v němž se opět věnuje spekulacím na trzích a valuacím amerických akcií. Hussman je přesvědčený, že americký akciový index S&P 500 poklesne ze svého vrcholu dosaženého před rokem o 2/3.   

Nejnovější měsíční komentář Johna Hussmana naleznete ZDE.

Na základě svých propočtů diskontovaného cash-flow soudí, že pokud by index propadl o 30,5 % na 2 800 bodů, tak by se z hlediska očekávaných výnosů dostal teprve na úroveň výnosů desetiletých státních dluhopisů. Pokud by měl vynášet o 5 % více než státní dluhopisy, tak by musel poklesnout na 1 850 bodů (-54 %).

Valuace SP500 vs rizikova premie nad statnimi dluhopisy
Ocekavane 10lete vynosy SP500 nad urovni statnich dluhopisu

Podobný (i když ne tak pesimistický) výhled mají v GMO, kde očekávají sedmiletou reálnou výkonnost US akcií (nominální výkonnost očištěná o inflaci) na úrovni -0,7 % ročně.

Ocekavany sedmilety realny vynos aktiv 12_2022