Peter Cundill o deep value investování

Peter Cundill popisuje ve videu z roku 2005 svůj investiční přístup, kdy vysvětluje své zaměření na akcie firem, které se prodávají hluboko pod hodnotou aktiv očištěných o závazky. Popisuje své začátky na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy bylo na trzích velké množství těchto hluboce podhodnocených firem, které se někdy dokonce prodávaly za hodnotu menší, než byla hodnota hotovosti na jejich účtech. Popisuje svůj kontrariánský přístup v průběhu devadesátých let, kdy se zaměřil na švédské akcie, o které neměl nikdo jiný zájem. Dále se věnuje hledání podhodnocených akcií v Japonsku a zamýšlí se, proč na globálních trzích ubývá podobných investičních příležitostí. Ve videu se věnuje i řadě dalších zajímavých témat.


Kdo je Peter Cundill?

Petr Cundill byl portfolio manažerem Cundill Value Fund a zakladatelem společnosti Peter Cundill & Associates Ltd., kterou v roce 1998 koupila firma Mackenzie Investments. Výkonnost Cundill Value Fund se v období 1974 až 1994 pohybovala na úrovni kolem 19 % p.a.. Cundill patřil do tábora tzv. deep value investorů, kteří hledají statisticky velmi levné akcie, nejlépe takové, které se prodávají za cenu hluboko pod hodnotou aktiv firmy očištěných o závazky. Tato investiční strategie navazuje na přístup Benjamina Grahama a jeho Net-Nets, kdy nakupoval firmy za cenu, která byla nižší než 2/3 hodnoty oběžných aktiv očištěných o závazky. Christopher Risso-Gill napsal o Peteru Cundillovi knihu s názvem: There’s Always Something to Do: The Peter Cundill Investment Approach. Peter Cundill zemřel v roce 2011 v Londýně.

Tip: Další zajímavá videa o value investování naleznete v rubrice Videa – Přednášky.