Pasivní vs. aktivní investování – Protiútok aktivního přístupu

V uplynulých dnech jsem se na webu Investicedoakcii.cz zaměřil na problematiku pasivního vs. aktivního investování. Čtenáři se seznámili s hlavními rozdíly (článek zde) a s výhodami pasivního investování (článek zde). Uvedené argumenty pocházely z dílny Vanguard Group, druhého největšího poskytovatele pasivních produktů na světě. Přirozeně jsem tudíž varoval, že nemusí být zcela vyvážené. Dnes proto posoudíme druhou stranu mince v podobě aktivního investování. Hlavním zdrojem argumentů se stane hned několik dokumentů, které pocházejí převážně z dílny aktivních value investorů.

Obhajoba aktivního investování

Začneme materiálem value investiční společnosti Pzena Investment Management s názvem „Smart Investing: There is nothing passive about it“ (zde), v němž autoři rozebírají:

 • Rostoucí vliv pasivního investování
 • Rozdíly mezi aktivním a pasivním investováním
 • Čtyři hlavní argumenty zastánců pasivního investování, které podrobují kritice:
  • Transparentnost
  • Možnost sestavit portfolio napříč různými třídami aktiv za nízké náklady
  • Daňovou efektivitu
  • Neschopnost většiny aktivních fondů překonávat index
 • Úlohu disciplíny v portfolio managementu

Druhý zajímavý dokument zveřejnil value fond Wintegreen Advisors. V díle „The hidden costs of passive investing“ (zde) se autor zaměřuje především na:

 • Rizika indexových fondů a ETF, a to na:
  • Skryté náklady fondů
  • Podpora momentum investování díky struktuře indexů vážených na základě tržní kapitalizace firem
  • Pasivita indexových fondů při prosazování zájmů akcionářů na valných hromadách

Třetím v řadě je studie „The cyclical nature of active & passive investing“ (zde), která popisuje cyklický charakter pasivního a aktivního investování. Upozorňuje na skutečnost, že v rámci historie existují období, v nichž několik let dominují aktivní přístupy a vice versa.

O pravidelných cyklech hovoří i čtvrtletní dopis akcionářům value fondu Longleaf Partners Fund (zde), který ukazuje graf měnících se cyklů, a to od roku 1970 do současnosti.

Dalším ze zajímavých materiálů je „Core|Satellite Investing with First Eagle Funds“ (zde) z pera value investiční společnosti First Eagle Investment Management, v němž se autoři zaměřují na:

 • Rizika pasivního investování
 • Sílu aktivního investování
 • Význam ukazatele active share při identifikaci skutečně aktivního fondu
 • Investiční styl fondu a řízení rizik ve srovnání s pasivním investováním

V neposlední řadě je nutné uvést kontroverzní studii z dílny investiční společnosti AllienceBernstein s názvem „The Silent Road to Serfdom: Why Passive Investing is Worse Than Marxism“ (zde), která vzbudila ve světě investic velký rozruch a vášnivé diskuze. Autoři v ní podrobují pasivní investování velké kritice a dokonce jej označují za větší zlo než marxismus.

Posledním odkazem je prezentace AQR Capital ManagementActive vs. Passive Investing“ (zde), která je neméně zajímavá.


Tip:

 • Podívejte se také na související video „Damodaran o souboji pasivního a aktivního investovánízde.