Hlavní výhody nízkonákladového pasivního indexového investování

Pasivní indexové investování získává v posledních několika letech neuvěřitelnou popularitu. V článku „Hlavní rozdíly mezi pasivním a aktivním investováním“ jsme odkázali na dokument vysvětlující hlavní rozdíly mezi aktivním a pasivním investováním. Nyní plynule navážeme a zaměříme se na hlavní výhody nízkonákladového pasivního indexového investování. Opět zalovíme v materiálech firmy Vanguard Group a odkážeme na dokument:

The case for low-cost index-fund investing“,

v němž naleznete v ucelené formě shrnutí hlavních výhod.

Materiál Vanguardu o výhodách pasivního investování se zabývá:

  • Důvody dlouhodobého úspěchu pasivního investování
  • Efektivitou pasivního investování
  • Teorií „zero-sum game“
  • Efektem nákladů na výkonnost
  • Výkonností akciových a dluhopisových fondů ve srovnání s benchmarkem
  • Vlivem „přeživších“ fondů na statistiku o úspěšnosti aktivně řízených fondů

V závěru dokumentu jsou shrnuty hlavní výhody indexového investování (resp. hlavní nevýhody aktivního investování) – zero-sum game, vysoké náklady aktivně řízených fondů a jejich neschopnost trvale překonávat tržní výkonnost.

Upozornění na závěr

Při čtení jakéhokoliv researche je vždy nutné si uvědomit, kdo je autorem a jaké mohou být jeho motivy. Vanguard Group je druhým největším poskytovatelem produktů pasivního investování na světě (resp. ETF). Prezentované výsledky jsou tudíž přirozeně jednobarevné a nevyvážené. V nejbližších dnech se pokusím prezentovat i druhou stranu mince a hlavní argumenty aktivně řízených portfolio manažerů.