Originální myšlenky Nassima Taleba

Nassim Taleb před několika dny vystoupil ve společnosti Google, kde rozebíral svou novou knihu „Skin in the game“. Nassim je kontroverzní osobnost světa financí a risk managementu, která zaujala svým netradičním pojetím rizika. Jeho knihy o riziku, pravděpodobnosti a statistice se staly bestsellery, a to i přesto, že jejich čtení není zrovna jednoduché (obzvláště v originále). Jeho kniha „Černá labuť“ byla označena za jednu z dvanácti nejvýznamnějších knih napsaných po 2. světové válce. Taleb však není pouze teoretikem. Své závěry si vyzkoušel i jako trader či hedge fond manažer. Taleb patří k velkým kritikům metod používaných v oblasti risk managementu finančních institucí.

Nassim Taleb sice není value investor a ani video samotné se nezabývá přímo investováním, avšak i přesto stojí za pozornost. V průběhu hodinové přednášky jsou zde vysvětleny základní myšlenky jeho knih a podstata knihy nejnovější. V omezené míře je zde řeč i o finančních trzích. Řadu originálních myšlenek uvedených ve videu by bezpochyby stálo za to aplikovat i ve světě financí.

K nejznámějším knihám Nassima Taleba patří:

  • Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets
  • The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
  • The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms
  • Antifragile: Things That Gain from Disorder
  • Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life