Ohlédnutí za příčinami, průběhem a následky finanční krize z let 2008 a 2009

V uplynulých několika dnech uspořádal Hoover Institution na Stanford University panelovou diskuzi zaměřenou na příčiny, průběh, následky a poučení z finanční krize, kterou svět zažil v letech 2008/2009, a která se zapsala do dějin jako největší krize od třicátých let minulého století. Hosté se ohlédli do minulosti a podělili se o své názory, myšlenky a závěry výzkumů související s touto výjimečnou událostí nového tisíciletí.