Oakmark Equity&Income o strategii smíšeného value fondu a investičních příležitostech v portfoliu

Server Value Investor Insight zveřejnil na konci dubna rozhovor s portfolio manažery smíšeného value fondu Oakmark Equity&Income Fund (Morningstar ticker: OAKBX), který kombinuje investice do podhodnocených akcií s nákupem korporátních a státních dluhopisů. Rozhovor se zaměřil primárně na investiční strategii fondu a na několik konkrétních investic, které portfolio manažeři nakoupili do portfolia, a které se stále jeví jako podhodnocené.

Kompletní rozhovor naleznete zde.

Stručné shrnutí rozhovoru pro Value Investor Insight:

 • Fond dosáhl od roku 1995 průměrné roční výkonnosti na úrovni 10,2 %. Výnos Lipper Balanced Fund Indexu se v daném období pohyboval na úrovni 6,2 %.
 • Fond věnuje významnou pozornost strategické alokaci aktiv. V devadesátých letech dodržoval rozložení aktiv – 60 % akcie, 40 % dluhopisy, později se přiklonil k větší flexibilitě. Podíl akcií v portfoliu se musí pohybovat v rozmezí 40 % až 75 %. V současnosti drží fond přibližně 60 % aktiv v akciích, 25 % v dluhopisech a zbytek v hotovosti.
 • Fond drží typicky 40 až 50 akcií.
 • Fond hledá akcie společností s pokud možno rostoucími zisky a management jednajícím v zájmu akcionářů, jejichž cena se pohybuje alespoň 40 % pod úrovní jejich vnitřní hodnoty. Investiční společnost připravuje na pravidelné bázi seznam potenciálně podhodnocených akcií, z něhož následně portfolio manažeři fondu vybírají nejvhodnější investice.
 • Rozbor akcie Netflix (NFLX).
 • Fond poměrně často investuje do dluhopisů společností, jejichž akcie považuje za podhodnocené, protože má dostatečně detailní znalost o dané firmě.
 • Důvody nákupu akcií společnosti Regeneron Pharmaceuticals (REGN) a AIG (AIG).
 • Portfolio manažeři uvádějí, že pokud z amerických akciových indexů, které se nyní ve srovnání s evropskými indexy jeví jako drahé, vyloučíme technologické akcie a stejně tak je vyloučíme i z indexů evropských, potom jsou valuace obou regionů srovnatelné. Rozdíl je tudíž tvořen primárně technologickými firmami, kterých je v USA podstatně více.
 • Důvody nákupu General Electric (GE) ve třetím čtvrtletí 2017 a následného prodeje ve čtvrtletí následujícím.
 • Popis procesu, pomocí něhož se portfolio manažeři snaží vyhýbat tzv. value traps.
 • Důvody držení akcií společnosti Foot Locker (FL) v portfoliu.
 • Investiční příběh v případě akcií automobilky General Motors (GM) a současné obavy trhu, že se automobilový průmysl nachází blízko svého vrcholu. Fond odhaduje vnitřní hodnotu společnosti na úrovni kolem 60 USD (aktuální cena se pohybuje kolem 37 USD).
 • Investiční příběh firmy Lear (LEA), Carlisle (CSL) a Howard Hughes Corp. HHC).

Tip:

 • Detailní strukturu portfolia fondu Oakmark Equity&Income naleznete zde.