O deep value investování a speciálních situacích s Tobiasem Carlislem

Tobias Carlisle, autor řady knih o value investování a zakladatel investiční společnosti Carbon Beach Asset Management, poskytl hodinový rozhovor pro The sure investing podcast, v němž rozebírá celou řadu zajímavých témat.

Stručný přehled témat z rozhovoru s Tobiasem Carlislem:

 • Výhody kvantitativního value investování.
 • Proč je obtížné investovat jako Warren Buffett?
 • Výsledky pokusů o identifikaci dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody pomocí kvantitativních ukazatelů.
 • Studie o rentabilitě investovaného kapitálu firem, která má tendence se v čase vracet k dlouhodobému průměru.
 • Kellyho rovnice a value investování.
 • Edward Thorp o Kellyho rovnici.
 • Optimální diverzifikace aneb ideální počet akcií v portfoliu investora.
 • O rizikové arbitráži a jakým způsobem je hledají.
 • O využívání strategií na vypisování opcí a nákupů LEAPS.
 • O kvantitativní konstrukci long/short portfolia, kterou využívá při obhospodařování portfolií.
 • O shortování akcií.


Tip: