O asymetrických investicích, diverzifikaci, riziku a tržních cyklech s Howardem Marksem

Howard Marks (stručné BIO ZDE) poskytl na začátku května rozhovor studentům Amador Valley Investment Clubu. Hovořil o investování, významu tržních cyklů, riziku, asymetrických investičních příležitostech, diverzifikaci/koncentraci portfolia či významu makro vs. mikro pohledu ve světě investic.

Stručné shrnutí hlavních myšlenek:

 • V investování existuje více než 20 druhů rizika. Investor by je měl prioritizovat. Za nejdůležitější riziko již nepovažuje permanentní ztrátu kapitálu, ale riziko nepříznivého výsledku. Za nejlepší způsob, jak uvažovat o riziku, považuje nahlížet na riziko jako na pravděpodobnost nepříznivého výsledku. Posuzování obsahuje subjektivitu.
 • Při snaze odhalit spekulativní bublinu by se měl investor zaměřit na kvantitativní a kvalitativní faktory. Kvantitativní jsou valuace (P/E, YTM dluhopisů, spready, EV a další), které je dobré porovnávat ke své vlastní historii a na relativní bázi k ostatním akciím/dluhopisům/jiným investičním aktivům. Nic není možné použít jako automatický signál, vždy je to o interpretaci. Za kvalitativní faktory označuje tzv. „teplotu trhu“ (např. emoce investorů, úroveň optimismu/pesimismu, zaměření médií, aktivitu a náročnost v oblasti zakládání nových fondů, a další)
 • Investoři by měli být defenzivní, když jsou ceny nad úrovní vnitřní hodnoty a vice versa. První případ nastává v situaci, kdy se ekonomice daří, zisky firem jsou na nových maximech, trhy měly skvělou výkonnost, mezi investory převládá optimismus, investoři vydělali na finančních trzích hodně peněz. Druhý případ je zrcadlovým obrazem.
 • To, kde jsme v rámci cyklu, určuje naše budoucí výnosy. Bohužel nikdo neumí časovat trhy. Avšak můžeme odhadnout, kde se v rámci cyklu přibližně nacházíme. Sice nevíme, jak dlouho může ještě trvat, ale je dobré znát naši přibližnou pozici. Dle toho následně upravíme naše portfolio. Nikdy však nebudeme schopni přesně časovat trhy a odhadnout, kdy se růst zlomí a akcie začnou klesat. Z předražených trhů se mohou stát ještě předraženější.
 • Diverzifikujeme, protože se chráníme proti tomu, co nevíme. Koncentrujeme, abychom těžili z toho, co víme.
 • Averze k riziku ovlivňuje chování všech investorů. Investoři se obávají ztráty. Psychická újma ze ztráty je podstatně větší, než jaké je uspokojení ze stejně velkého zisku.
 • Měli bychom mít koncentrované portfolio, pokud víme, co děláme, a věříme svému úsudku. V opačném případě je lepší širší diverzifikace. Čím více averzní jsme k riziku, tím více máme tendence diverzifikovat. To sice redukuje možnost významné ztráty, ale zároveň i velkého zisku.
 • Nehledáme akcie, kde v případě úspěchu vyděláme 30 % a v případě neúspěchu ztratíme 30 %. Naším cílem jsou investice s asymetrickým poměrem výnos/riziko, kde je očekávaný výnos podstatně větší než případná ztráta. Takové investice však hledá každý. Konkurence je vysoká. Čas od času se však objeví. Za každou touto asymetrickou investicí je spousta práce. Nikdo vám nemůže dát přesný návod/proces, jak najít takové příležitosti. Pokud by dal, potom by brzy přestal fungovat.
 • Při analýze investic je markoekonomický výhled nejdůležitější. Bohužel je však vždy neznámý. Minimální počet lidí na světě má schopnost konzistentně správně předpovídat makroekonomický vývoj lépe než ostatní. Mikro je na druhou stranu známé a lze jej využít mnohem lépe. Důležité je, abychom znali to, co lze znát (tzn. společnosti, odvětví, cenné papíry) a neztráceli příliš času s tím ostatním (budoucí makroekonomický vývoj, směr měn či úrokových sazeb, atd.). Máme podstatně větší šanci vědět více než ostatní o jednotlivých firmách, než vědět více v oblasti makra.
 • Člověk se v rámci investování neustále vyvíjí, zlepšuje, učí se novým věcem a získává zkušenosti.
 • Investování je z velké míry ovlivňováno náhodou.